عملیات عاشورای ۳

شکل‌گیری گردان ضمن عملیات عاشورای۳

 

با انتصاب برادر علی فضلی که از فرماندهان باسابقه در دفاع مقدس بود، تیپ۱۰سیدالشهدا پس از دوره‌ای رکود جانی دوباره گرفت. متعاقب این انتصاب، برادر یدالله کلهر نیز به‌عنوان جانشین تیپ منصوب شد که این خود بر یگانگی و انسجام هر چه بیشتر نیروها افزود. این فرمانده‌ی باتجربه توانست در یک دوره‌ی کوتاه علاوه بر جذب کادر گردان‌ها و گروهان‌های موجود در سطح تیپ، به شناسایی و جذب چهره‌های مستعد و به‌کارگیری آن‌ها در ساز ماده‌ی اقدام کند. ازجمله فرماندهان باسابقه و مورد توجه فرماندهی تیپ می‌توان به حاج حسین میررضی،‌ جعفر جنگروی و احسانی و… اشاره کرد.

در طی این دوره برادر فضلی در تاریخ ۲۰/۴/۶۴ از برادر جعفر محمدی که تا چند ماه قبل از آن فرماندهی گردان حضرت علی‌اکبر را در عملیات بدر به عهده داشت، ‌درخواست کرد تا بار دیگر فرماندهی این گردان را بر عهده گیرد.

جعفر محمدی که ازجمله چهره‌های فعال در سطح تیپ سیدالشهدا بود بیشتر تمایل به آن داشت که در کنار شهید میررضی به امور طرح و عملیات بپردازد و برای اداره‌ی امور گردان برادران تقی زاده و رنجی را به ترتیب به‌عنوان معاونین خود معرفی کرد تا در غیاب وی بتوانند سرپرستی و هدایت گردان را بر عهده گیرند. انتخاب برادران تقی‌زاده و رنجی به‌عنوان معاونین گردان سبب شد تا ظرف مدت کوتاهی برخی از رزمندگان باسابقه به جمع گردان علی‌اکبر پیوسته و یک هسته‌ی اولیه را به وجود آورند.

طبق برنامه عملیات پیش رو قرار بود با اهداف ایذایی در منطقه‌ی فکه انجام شود و ازاین‌رو برای انجام عملیات،‌ گردان‌های مختلفی نظیر حضرت علی‌اصغر، حضرت قمر بنی‌هاشم، حضرت قاسم و… از مدت‌ها قبل سازمان‌دهی شده و ضمن پشت سر گذاشتن دوره‌های آموزشی آماده برای شرکت در عملیات بودند. ولی گردان علی‌اکبر که در آن زمان یک گردان نوپا محسوب می‌شد تنها متشکل از ۷ یا ۸ نفر از کادر فرماندهی بود و نمی‌توانست در یک دوره‌ی کوتاه نسبت به جذب نیرو و سازمان‌دهی و درنهایت شرکت در عملیات اقدام کند. لذا کادر این گردان به دلیل پیش‌بینی نشدن حضور آن‌ها در عملیات، تصمیم گرفتند تا به‌طور داوطلبانه در جریان عملیات مشارکت کرده و در صورت لزوم به کمک نیروهای طرح و عملیات پرداخته و یا حتی در حمل مجروح به دیگران کمک کنند.

سرانجام موعد انجام عملیات عاشورای۳ فرارسید و در تاریخ ۲۵/۵/۶۴، رزمندگان تیپ سیدالشهدا از چند محور به‌سوی مواضع دشمن یورش برده و تلفات و خسارات زیادی را بر آن‌ها وارد کردند. نیروهای گردان علی‌اکبر نیز در ضمن عملیات هر جا که نیاز به کمک احساس می‌شد، حضور پیدا کرده و به کمک مسئولین واحدهای مختلف می‌شتافتند.

پس از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات عاشورای۳، کل نیروهای تیپ سیدالشهدا به مدت ۱۵ روز به مرخصی اعزام شدند.