کربلای ۵ به روایت دکتر مجید رضاییان

روایتی از کربلای پنج

در گفتگو با دکتر مجید رضائیان:

 

 

مرحله اول عملیات

دقایق اولیه شروع عملیات کربلای پنج بود. گروهان ها و نیروهای آماده، سوار قایق ها شدند؛ هر قایقی بین شش تا هفت نفر. نیروهای غواص رفتند تا خط دشمن را بشکنند. من مسئولیت گروه ویژه ای را بر عهده داشتم که درون سه تا از قایق ها مستقر بودند. ناگهان متوجه شدیم درگیری در خط دشمن آغاز شد و چند ثانیه بعد حجم سنگین آتش از طرف دشمن روی سر بچه ها ریخته شد. این طور به نظر می رسید که آتش سلاح های سنگین عراق روی نیروهای غواصی ریخته می شود که خط اول عملیات بودند. ما هم هر لحظه مضطرب بودیم که خدایا بچه ها موفق می شوند خط را بشکنند یا نه؟ نیروهای غواص در آن محوری که ما قرار بود عملیات انجام بدهیم، موفق به شکستن خط نشده بودند.

زمان داشت طولانی می شد. حجم سنگین آتش به این سوی آبگرفتگی هم که ما بودیم رسید. منتظر دستور حمله بودیم. در این لحظات بود که فرمانده صدایم کرد و گفت: خط دشمن شکسته نشد. آماده باشید که یکی از قایق های شما پیشاپیش نیروها به خطر دشمن برود و در صورت لزوم، بزند به خاکریزها.

شهید غلامعلی خوشبخت

لحظه حساسی بود. امکان هر خطری بود؛ ممکن بود قایق ها با میادین مین یا سیم خاردارهایی که عراقی ها ایجاد کرده بودند، برخورد کند. تعدادی از نیروهای داوطلب را که آماده شهادت بودند، انتخاب کردم؛ وضعیت را برای نیروها توضیح دادم و قرار شد هر کس داوطلب است، توی آن قایق بنشیند و برای اینکه بچه ها آزادانه تصمیم بگیرند، خودم از قایق فاصله گرفتم و رفتم سراغ بقیه قایق ها. بعد از مدتی برگشتم و دیدم همه نشسته اند. بین بچه ها یکی از نیروها متأهل بود به نام «برادر غلامعلی خوشبخت» که اعزامی نیروی هوایی ارتش بود و به عنوان بسیجی آمده بود. از ایشان خواستم قایق را ترک کند و انتظار داشتم حرف مرا بپذیرد. اما او با التماس از من خواست تا اجازه بدهم در همان قایق بماند. این برادر در مرحله دوم کربلای پنج در کنار جاده «جاسم» به شهادت رسید.

دستور حرکت داده شد و ظاهرا مسیر دیگری شناسایی شده بود. قایق ها یکی پس از دیگری از مجرایی که در نظر گرفته شده بود، حرکت کردند. آبگرفتگی شملچه در جایی بود که عمق آب به حدی کم بود که پره قایق به گل گیر می کرد؛ حتی در جایی، خاک از آب بیرون زده بود. همین باعث شد حرکت قایق ها از نظم خود خارج شود. بعضی از قایق ها گیر می کردند و نیروها مجبور می شدند از قایق خارج شوند و آن را هل بدهند. بعد از مدتی خودمان را در حدود دویست متری خاکریز دشمن دیدم، و از جای جای این خاکریز به سوی نیروهای ما تیراندازی می کردند، من جلوی قایق نشسته بودم. دنبال این بودم که باید از کدام محور وارد عملیات شویم. دشمن از هر طرف به سمت ما آتش می ریخت. برای یک لحظه به سمت شمال نگاه کردم و در فاصله ای بیشتر از یک کیلومتر، دیدم روی خاکریز دشمن، نقطه سبزی روشن است. ناخودآگاه به کسی که قایق را هدایت می کرد گفتم برود به سمت بالا. باید از مقابل همه ی تیربارهایی که سمت بچه ها تیراندازی می کردند، رد شویم. ما برای نیروهای عراقی مثل سیبل متحرک بودیم، ولی رفتیم تا جایی که آتش کمتر بود. هر چه به آن نور سبز نزدیک تر می شدیم، آتش کمتر می شد. وقتی حدود سی چهل متری رسیدیم، دیدیم یکی از نیروهای لشگر ۱۹ مقابل خاکریز ایستاده بود که با یک چراغ قوه کوچک جیبی داشت به نیروهای خودش علامت می داد. وارد خاکریز دشمن و آماده عملیات شدیم؛ اما همین که پایمان را روی خاکریز گذاشتیم، بلافاصله متوجه یک غواص خودی روی زمین شدیم که نزدیک سنگر دشمن افتاده است. یک نارنجک در دست این شهید بود.

نکته ای برای من مبهم بود که «خدایا، ما چطور از فاصله بسیار دور توانستیم آن نور را تشخیص بدهیم؟» نور بسیار کمی بود و به سمت ما هم نبود. از طرفی ما چطور می توانستیم روی دژ دشمن که از چند مترش یک تیربار در حال شلیک بود و در لابه لای آن همه آتش، آن نور سبز را تشیخص بدهیم و چطور بدون اینکه خودم بخواهم به قایقران گفتم به آن سمت برود؟ چه چیزی باعث شد که ما این کار را انجام بدهیم؛ چیزی که شاید از منطق و استدلال نظامی هم به دور بود. بعدا در مراسمی، معاون خودم را دیدم و از او پرسیدم که آن شب چطور توانست قایش را به همان جا برساند. گفت: «ما هم گم شده بودیم، ولی از فاصله ای خیلی دور، نور سبزی دیدیم.» پرسیدم: تو نور سبز را چطور تشخیص دادی؟ شاید یک عراقی بود؟ گفت: «نمی دانم چطور شد فقط یادم هست که گفتم بروم سمت آن نور.»

وارد دژ اول شلمچه شدیم. دم دم های صبح عملیات، زیر آتش شدید دشمن و توی کانالی که قرار داشتیم، می دیدم که نیروها از مسیرهای متفاوت خودشان را می رساندند تا عملیات را ادامه دهند. قرار بود در خاکریز دوم دشمن در پنج ضلعی شلمچه عمل کنیم؛ خاکریزی بود غیر ثابت و مقطعی که از هفت خاکریزی بود غیر ثابت و مقطعی که از هفت خاکریز کوچک تشکل شده بود که قسمتی از آن توسط نیروهای دیگر فتح شده بود. ما برای تصرف نقاط دیگری از خاکریزهای به جا مانده، عملیات خود را انجام دادیم و توانستیم با سرعت مواضع دشمن را بگیریم. توانستیم خط خودمان را تثبیت کنیم. پشت خاکریزها مستقر شدیم و برای کارهای پدافندی، آن روز را به شب رساندیم. نیروها کاملا در موقعیت خود مستقر شده بودند دو شب بود که نخوابیده بودم. گفتم خوب است استراحتی بکنم.

روی همان خاکریز که یک کانالی بود، دراز کشیدم. یکی دیگر از نیروها به نام «جلال شاکری» هم همانجا دراز کشید. یکدفعه دیدم برادرم مهدی به همراه پسر عمه ام که در گردان ما بودند هم آمدند. تعجب کردم و گفتم: مهدی، کاری داشتی با من؟ گفت: «آمدم سری به تو بزنم.» گفتم: چرا کلاه آهنی سرت نیست؟ برو توی سنگر خودت و کلاهت را هم سرت کن. صحبت من و برادرم چند ثانیه ای طول نکشید. وقتی با پسر عمه ام رفتند، به جلال گفتم: اصلا تا به حال مهدی را این طوری دیده بودی؟ انگار آمده بود برای وداع یا خداحافظی و می خواست چیزی بگوید که هنوز نگفته بود یا نتوانسته بود بگوید.

بچه ها آن شب تا صبح مشغول نگهبانی بودند. نزدیک های صبح بود که صدای انفجار خمپاره ها در نزدیکی ما آمد. از خواب بیدار شدم. هنوز از جایم بلند نشده بودم که یکی از بچه ها آمد و گفت: «بلند شو، مثل اینکه بچه ها مجروح شدند.» پرسیدم: کی؟ گفت: مهدی و مسعود؛ یعنی برادرم و پسر عمه ام. برای من یقین شد که باید اتفاقی بدتر از مجروح شدن افتاده باشد. یادم هست آن فاصله را تا آنجایی که بچه ها بودند نزدیک پنجاه – شصت متر بود، دو – سه بار، مثل کسی که تعادل نداشته باشد، می افتادم زمین. همه توانم را از دست داده بودم؛ هی بلند می شدم و هی می خوردم زمین، تا رسیدم آنجا و دیدم هر دو شهید شدند. این دو از بچگی با هم بودند؛ با هم مدرسه می رفتند؛ با هم جبهه آمدند و در کنار هم شهید شدند و هر دو کوچک تر از من بودند. مهدی سر نداشت و مسعود هم با ترکش های خمپاره در همان ثانیه های اول شهید شده بود.

از راست:
شهید مسعود فرشادی – جانباز مجید رضاییان – شهید مهدی رضاییان

نمی دانستم چه باید بگویم. آنجا بچه ها ایستاده بودند که من مسئولیت آنها را داشتم.

صحنه ای که مهدی شب قبل پیش من آمده بود، جلوی چشمم آمد شاید می خواست چیزی بگوید.

دلم می خواست برای آنها گریه کنم، اما به خودم گفتم باید مسلط باشم. چون هر گونه اقدامی از طرف من می توانست باعث تضعیف روحیه دیگران شود. حتی نتوانستم ناراحتی خود را ابراز کنم. فقط یادم هست که از بچه ها یک خودکار و کاغذی گرفتم و اسم و آدرسشان را نوشتم و گذاشتم توی جیب هایشان. گفتم: چون مهدی سر در بدن ندارد، شاید شناسایی نشود.

بچه ها جنازه برادر و پسر عمه ام را بردند عقب و من سعی کردم تا آنجا که می شود خودم را کنترل کنم. ناراحتی دیگری در خودم احساس می کردم. می دانستم آنها شهید شدند، ولی احساس می کردم یک خبر دیگری هم هست، اما نمی دانستم آن خبر چیست؟ همه چیز تمام شده بود. خودم هم بین بچه ها بودم و سعی می کردم ناراحتی ام را پنهان کنم، اما علت نگرانی دیگرم را نشناخته بودم.

آمدیم عقب. آن شب خودمان را رساندیم به قایق ها و رسیدیم به پایگاهمان نزدیک اهواز که یک پارک جنگلی بود و ما به آن «اردوگاه کوثر» می گفتیم. بچه ها می آمدند و می دانستند که من یک جوری دارم خودم را کنترل می کنم. می آمدند و دلداری می دادند. صبح شد. بچه ها خواستند بروند اهواز. من هم همراه آنها رفتم.

بچه ها به خانه هایشان زنگ می زدند و خبر سلامتی شان را می دادند، اما من نتوانستم تلفن بزنم. چون آن وقت سراغ برادر و پسر عمه ام را می گرفتند. تلفن نزدم.

آمدیم پادگان. فرمانده گردان ما، حاج آقا تقی زاده مرا خواست. رفتم چادرش. گفت: «از آن یکی برادرت چه خبر؟ (یعنی برادر بزرگترم) گفتم: خبری ندارم – چون او در گردان دیگری بود – گفت: «بریم سری بزنیم که چه خبر؟» رفتیم تا نزدیکی چادر برادرم. وقتی رسیدیم، من از ماشین پیاده شدم. بعد، یکی از بچه های گروهانشان را دیدم. پرسیدم: از جواد رضائیان خبر ندارید؟ گفت: «مجروح شد.» گفتم: مطمئن هستید که مجروح شد؟ گفت: «خیالت راحت راحت.» او مرا می شناخت. برگشتم توی ماشین. برادر تقی زاده پرسید: چی شد؟ گفتم: این هم شهید شد. نمی دانم برای چه گفتم جواد شهید شده؛ با این که آن برادر رزمنده مرا مطمئن کرده بود که ایشان مجروح شده ولی یقین پیدا کردم که شهید شده. (البته در مرحله ی دیگری از عملیات که خودم مجروح شدم و آوردندم تهران، به من خبر دادند که جواد توی همان روز شهید شد؛ یعنی اول مجروح شده بود. آنها در منطقه ی دیگری بودند؛ تقاطع جاده شملچه – بصره با آن دژ اول که سه تا خاکریز نونی شکل بود و آنجا شهید شده بود). آماده شدیم برای مرحله دوم عملیات که شب ۲۳ دی بود. قبل از رفتن به عملیات، بچه ها به من گفتند: شما دیگر نیایید. ولی من با آنها رفتم و در همان عملیات مجروح شدم. در آن عملیات، خیلی از بچه های گردان ما شهید شدند؛ مثل شهید خوشبخت.

 

 

مرحله دوم علمیات

در شب ۲۳ دی ماه از «کانال ماهی» عبور کردیم. حالت «پدی» در کانال ماهی بود که بچه ها به آن می گفتند «پل کانال ماهی» که به طرف غرب کانال می رفت. نیروها را به آن سمت کانال بردیم؛ آنجایی که به «سه راه شهادت» معروف بود. چند ماشین سوخته، برانکاردهای شکسته، خودروهای زرهی که از روی پل افتاده بودند، آنجا دیده می شد؛ صحنه ای بود که ما از اول کار فهمیدیم چرا به آن محل، سه راه شهادت می گویند. پیاده شدیم. نیروها سریع رفتند توی کانال ماهی. قرار بود از کنار جاده جاسم حرکت کنیم. جاده جاسم توی شلمچه، جاده طویلی است که از کنار نهر جاسم می آید و به موازات دژ غربی کانال ماهی به سمت شمال می رود که فاصله اش تا کانال ماهی تا دژ غربی کانال، چیزی نزدیک صد متر به موازات کانال کشیده شده است. قرار بود از کنار جاده جاسم به جاده دشمن بزنیم. به ما گفته بودند تعدادی نیرو جلوی ما هستند که قرار است خط را را بشکنند قرار شد وقتی که خط شکسته شد، ما عبور کنیم و با نیروهای زرهی دشمن درگیر شویم.

برادران شهید معارف وند

یک آر پی جی گرفته بودم که مال برادر شهیدم، مهدی بود. حدود سی صد متر مانده بود به مواضع عراقی ها برسیم که متوجه حضور ما در منطقه شدند. از محورهای دیگر هم عملیات شد، آنگاه هجوم نیروهای دشمن آغاز شد. همین طوری که حرکت می کردیم، گلوله های خمپاره دشمن، کنار نیروهای ما منفجر می شد و تعدادی شهید یا مجروح می شدند.

نزدیک جایی که من حرکت می کردم، دسته ای بود که جلوی ما در حرکت بودند که آخرین نفرشان معاون همان دسته قرار داشت که اسمش «محمد معارف وند» بود؛ بچه رجایی شهر کرج و معروف به «حاج مراد معارف وند». دیدم یکی از نیروهایش خود را سریع به او رساند، دیگر فاصله ای با او نداشتم؛ شاید یک متر. من صدایش را می شنیدم که می گفت: برادر معارف وند، داداشت شهید شد. انتظار این بود که بپرسد کجاست یا چی شد؟ اما گفت: «عیب نداره، باشه ببینم چی می شه.» بعد به ادامه کار پرداخت و رفتند جلو. دقایقی بعد خودش هم به شهادت رسید. جلال شاکری هم در کنار او شهید شد.

 

 

 

مرحله سوم عملیات

بعد از چند مرحله که عملیات شد، گردان ما در مرحله دیگر عملیات شرکت کرد که مرحله سوم نام گرفت؛ در جزیره ی «صالحیه» معروف به «شلحه ی صالحیه». باید برای ورود به آن منطقه، از بوارین به ام الطویل می رفتیم. ام الطویل پلی داشت که از آنجا وارد منطقه می شدند. من آن مرحله نبودم، اما یک درگیری بسیار سختی بین بچه ها ی ما (گردان علی اکبر) و نیروهای دشمن رخ داد که ما در آن مرحله خیلی شهید دادیم. من بعد از مدتی که مجروحیتم مقداری بهبود یافت، برگشتم به منطقه ی عملیات. اواخر بهمن ماه بود. هنوز منطقه شلمچه درگیری بود، اما نه به آن شدت اول. چند روزی که بودیم، گفتند قرار است در همان منطقه کربلای پنج، عملیات دیگری انجام شود؛ ظاهرا این مرحله ی تکمیلی کربلای پنج بود. (اگر اشتباه نکنم) سیزده اسفند ۶۵ بود و منطقه ای در غرب کانال ماهی. اما باید از ضلع دیگری وارد عملیات می شدیم.

از خاکریزی عبور کردیم و وارد کانالی می شدیم. از آن کانال باید می زدیم به خاکریز دشمن. از روی دژ که رد می شدیم، ما را زیر آتش می گرفتند، ولی چون شب بود، خیلی مسلط نبودند. گروهانی که پیش از ما بود، توانسته بودند خط دشمن را بشکنند. دسته ویژه ما آمد. گروه اول ما رفت. قرار بود گروه سوم را من ببرم. گروه اول با «خسرو چپردار» رفتند و گروه دوم با «مصطفی بابایی». درست زمانی که ما می خواستیم از خاکریز خارج بشویم، گروه ما را به عنوان احتیاط نگه داشتند و نگذاشتند ما برویم جلو. آنهایی که جلو رفته بودند، درگیر و بعضی از بچه ها شهید شدند، از جمله خسرو چپردار. بچه های ما اکثرا زنده ماندند. چون ما هنوز وارد عملیات نشده بودیم. ما بچه ها را کشانده بودیم عقب. برگشتیم توی کانال کوچکی که از یک طرف به دژ می خورد و از طرف دیگرش هم نزدیک سیم خاردار دشمن بود. هوا روشن شد. ما مانده بودیم و و باقی مانده گروه هایی که قبل از ما حمله کرده بودند و موفق نشده بودند. جمعا دوتا دسته می شدیم. قرار بود از همان مقدار کانال دفاع کنیم. حالت دفاعی به خودمان گرفتیم.

فرمانده گردان، آن کانال را که حدود دویست متر طول داشت، سه قسمت کرد: قسمت شرقی را به ما سپرد و قسمت میانی و قسمت غربی را به دو نفر دیگر. وقتی هوا روشن شد، عراقی ها شروع کردند به پاتک زدن. فاصله ما خیلی کم بود؛ چیزی نزدیک به دویست متر. دژی بود معروف به «عطایی» که هر موقع دشمن پاتک می زد، بچه ها می آمدند روی خاکریز و شروع به دفاع می کردند. نزدیک های ظهر، من همین طور که به بچه ها سر می زدم، دیدم تیربارچی ما (شهید مصطفی جمشیدی) صدایم کرد برگشتم. تیربارش را نشان داد. متوجه شدم به اندازه بیست – سی تا بیشتر فشنگ نداشت. تازه متوجه شدم که مهمات ما دارد تمام می شود. بعد فرمانده ی ما درخواست مهمات کرد. اصطلاح رمز مهمات برای آر پی جی، آلبالو و برای تیربار، گیلاس بود. همه خوشحال شدیم که الآن مهمات می رسد. گفتند یکی از بچه ها به طرف شما می آمدند روی کانال. دیدم یک نفر آمد روی دژ، خواست رد شود، ولی هنوز بالای دژ بود که با تیر زندش. تیر چنان به او خورد که من صدای شکستن پایش را شنیدم. از آن بالا پرت شد پایین، ولی کیسه را محکم نگه داشته بود.

خیلی خوشحال بود که توانسته بود مأموریت خود را خوب انجام بدهد. فوری رفتیم سراغش. کیسه را که باز کردیم، به جای گلوله خمپاره و تیربار، چند تا قوطی کمپوت آلبالو و گیلاس بود که برای ما فرستاده بودند. سمت راست ما دژ کانال ماهی بود که نیروهای ایران از آنجا عقب نشینی کرده بودند؛ یعنی شمال، شرق و غرب، عقب نشینی کرده بودند. ما مانده بودیم وسط. اگر می خواستیم بمانیم، چاره ای جز اسیر شدن نداشتیم، ولی اگر می خواستیم برگردیم باید از روی آن دژ رد می شدیم و هیچ راه دیگری نداشتیم. روی دژ، چیزی در حدود هفت – هشت متر عرض یک خیابان بود و سه – چهار متر ارتفاع داشت. باید می رفتیم روی دژ و بعد می پریدیم پایین. بعد سنگر به سنگر می پریدیم عقب. چند تا از بچه ها موقع عقب رفتن، شهید شدند. اولین گروهی که رد شدند خود فرمانده گردان بود و رضا رنجبر و یکی – دو تای دیگر. اینها از روی دژ پریدند آن طرف تا به اصطلاح، راه را شناسایی و بچه ها را هدایت کنند آن طرف دژ. چون باز هم آن طرف عراقی ها بودند، بچه ها معمولا دو – سه تایی می رفتند و از هر سه نفر، یک نفر شهید می شد، ولی اکثر بچه ها از روی دژ رد می شدند. من تقریبا در میانه ی صف قرار گرفته بودم. من با یکی از بچه ها از روی دژ رد شدیم. دیدم خیلی از بچه ها شهید شدند، ولی به حدی شدت آتش زیاد بود که نمی شد ایستاد. موقعی که آمدم آن طرف دژ، مسئول ستاد بی سیم را داد به من و گفت: همین جا بشین و بچه هایی که از روی دژ رد می شوند راهنمایی کن. من قبل از این که از روی دژ بپرم، تیری به دست و پایم خورده بود. مجروح شده بودم.

شهید جمشیر (رضا) رنجبر

توی سنگری حفره روباهی نشستم، و بعد گروه های دو تایی – سه تایی که از دژ رد می شدند را راهنمایی می کردم تا بیایند عقب. در همین اثنا یک گروه سه تایی آمدند. نمی دانم چطور شد که در یک آن، چند گلوله خمپاره، توپ و … در اطراف آنها منفجر شد. هر سه تایشان افتادند زمین. من به یکی که نزدیک ترم بود گفتم کاری را انجام بدهد تا ببینم کار آن سه نفر چه شد. سینه خیز حرکت کردم. منطقه کاملا تحت دید بود. اولین و دومین نفر شهید شده بودند، اما سومی که فاصله اش خیلی بیشتر شده بود، حرکت کوچکی کرد. روی سینه افتاده بود. بعد به پشت خوابید. صدایش را می شنیدم؛ صحنه ای بود شبیه ثانیه های آخر شهدا که قبلا هم این صحنه را دیده بودم. حرکت کوتاهی کرد و گفت: «خدایا، خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگهدار» و بعد شهید شد. خیلی تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بودم. همان طور سینه خیز آمدم سر جای خودمان. بعد بچه های دیگر کارم را تحویل گرفتند. چون خودم مجروح بودم، برگشتم عقب. تکه تکه، سنگر به سنگر آمدیم عقب. من نمی توانستم تیراندازی کنم، ولی کسی که همراه من بود (به اصطلاح) پناه آتش شده بود. او تیراندازی می کرد. پریدم توی یک سنگر و دیدم رضا رنجبر هم توی همان سنگر حالت چمباتمه نشسته و سرش را انداخته پایین، ولی اصلا توجهی به من نداشت. هر چیزی گفتم، حرفی نزد. یک تکانی به او دادم. دیدم باز هم رضا حرکت نکرد. دقت کردم که چرا مرا نگاه نمی کند. وقتی تکانش دادم، دیدم از پیشانی اش خون می ریزد؛ شهید شده بود…

 

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات