گاه شمار اسفندماه

اسفندماه سال ۶۴

زمان شرح واقعه
۹ اسفند ۱۳۶۴ گردان به مرخصی رفت.
۱۸ اسفند ۱۳۶۴ گردان از مرخصی برگشت. چند روز بعد از پایان مرخصی، نیروهای جدید به گردان ملحق شدند. اسامی گروهانها به «نصر»، «فتح» و «ظفر» تغییر یافت.
گردان در حال آموزش و آماده سازی و سازماندهی برای عملیات فاو است.
گردان در کوثر به میدان تیر می رود.
تعدادی از گردانهای تیپ در فاو عملیات می کنند و حاج یدالله کلهر هم بشدت مجروح می شود.
۲۸ اسفند ۱۳۶۴ در ساعت ۸:۵ دقیقه صبح اردوگاه کوثرتوسط چند فرورند هواپیمای دشمن بشدت بمباران شد. نیروهای گردان بلافاصله در کنار خاکریز ضلع شمالی اردوگاه پناه گرفتند. در این حادثه محل اردوگاه گردان آسیب ندیده و به نیروها تلفاتی وارد نشد.

 

اسفندماه سال ۶۵

زمان شرح واقعه
۱ اسفند ۱۳۶۵ نیروها به مرور از مرخصی به کوثر بر می گردند و گردان در حال سازماندهی است.
۶ اسفند ۱۳۶۵ پس از مدتی تاخیر مراحل تکمیلی عملیات کربلای ۵ شروع شده و یگانها در حال عملیات هستند و گردان در حال آموزش و سازماندهی است.
۷ اسفند ۱۳۶۵ مسئولان گردان به منطقه کربلای ۵ رفت و آمد می‌کنند و در شناسایی و طراحی عملیات هستند.
۱۰ اسفند ۱۳۶۵ گردان در جنوب اردوگاه کوثر کنار کانال آب یک مانور عملیاتی انجام داد.
۱۱ اسفند ۱۳۶۵ گردان در حال آماده‌ باش است و کار توجیه فرماندهان روی نقشه عملیات در حال انجام است. محل مأموریت غرب کانال ماهی ابلاغ شده است.
ساعت ۲۱ گردان با اتوبوس به سمت شلمچه حرکت کرد.
۱۲ اسفند ۱۳۶۵ ساعت ۲ بامداد گردان به محل پد هلی کوپتر در شلمچه وارد و در سنگرها مشغول استراحت شدند.
بعد از نماز مغرب و عشاء نیروهای گروهان فتح و دسته ویژه به سمت منطقه عملیات حرکت کردند گروهان نصر و فجر در سنگرها آماده هستند.
ساعت ۲۳ نیروها زیر آتش شدید و با تعدادی مجروح و شهید به محل عملیات رسیدند و عملیات آغاز شد.
۱۳ اسفند ۱۳۶۵ ساعت ۲ بامداد منطقه عملیات از سه جهت زیر آتش شدید عراق است و گروهان فتح چند بار حمله کرده و درگیر است و بر روی دژ عصایی، سر پل کوچکی ایجاد کرده اما ادامه استقرار در آن به آسانی ممکن نیست.
ساعت ۵ بامداد دسته ویژه برای کمک وارد شده و با درگیری شدید پیشروی می‌کند. عراقی‌ها به شدت مقاومت می‌کنند. تعداد زیادی مجروح شده و به عقب می‌روند.
ساعت ۷ صبح عملیات به روز کشیده و برادر خسرو چپردار فرمانده دسته ویژه در محل با تعدادی بچه‌ها شهید و تعدادی در میان سیم‌خاردارها در بین درگیری با عراقی‌ها مجروح و باقی ماندند، ولی تصرف منطقه کامل نشده است.
ساعت ۸ صبح در محل کانال دو جداره نیروهای گردان مقاومت می‌کنند و درگیری شدید است.
ساعت ۱۰ صبح شدت حمله عراق با وجود کشته بسیار زیادی که می‌دهد کم نشده و مکرر حمله می‌کند. در مسیر پاتک، اجساد نیروهای دشمن بر روی هم انباشته شده است.
ساعت ۱۰ صبح گروهان ادوات گردان سعی می کند با آتش خمپاره ۶۰ شدت حمله عراقی‌ها را کم کند.
ساعت ۱۲ مهمات بسیار کم شده و نیروها در سنگر عراقی‌ها دنبال مهمات هستند و عراق مکرر پاتک می‌کند.
ساعت ۱۲:۳۰ عراقی‌ها پاتک شدیدی می‌کنند و موفق به پیشروی بر روی دژ کانال ماهی می شوند، اما نیروهای گردان همچنان در کانال مقاومت کرده و تلفات زیادی به دشمن وارد کردند.
ساعت ۱۳ به گروهان های خط و فجر دستور حرکت داده شد.
ساعت ۱۴ فرمانده گردان اعلام می‌کند نیروها از کانال دو جداره به سمت دژ اصلی عقب‌نشینی کنند. عراق روی دژ اصلی و کانال دو جداره همزمان پاتک کرده است.
ساعت ۱۴ برای خروج از کانال نیروها باید از روی دژ عبور کنند. تیر بار دشمن و قناسه‌های عراق به شدت روی این محل آتش دارند و تعداد زیادی از نیرو‌ها شهید و مجروح می‌شوند.
ساعت ۱۴:۳۰ نیروها یی که از کانال خارج می شوند از کنار دژ حدود ۳۰۰ متر به طرف عقب حرکت کرده و در آنجا خط دفاعی ایجاد کردند.
ساعت ۱۴:۴۵ خط مقاومت در دژ اصلی شکل گرفته و نیروهای پراکنده جمع شدند و درگیری شدیداً ادامه دارد. دو تانک از لشکر فجر هم به کمک آمدند.
ساعت ۱۴:۴۵ همزمان با ورود ستون گروهان فجر و نصر به محل درگیری، عراق با دهها تانک و نفربر و حدود هزار نیرو پاتک کرد.
ساعت ۱۵ نیروهای فجر و نصر به محض رسیدن به خط مقاومت با سرعت و خودجوش در دشت بین دژ اصلی و کانال ماهی با عراق درگیر شدید می‌شوند.
ساعت ۱۵:۳۰ درگیری شدید ادامه دارد و نیروهای گردان به سرعت تانکها و نفربرهای عراق را می‌زنند. عراقی‌ها شدید غافلگیر شده‌اند.
ساعت ۱۸ هوا گرگ و میش است. عراقی‌ها به شدت در حال فرار هستند و نیروهای گردان در تعقیب و تیراندازی هستند. شعله تانک ها و نفربرهای منهدم شده باعث روشن شدن منطقه شده است.
ساعت ۱۸:۳۰ نیروها در حال تشکیل خط دفاعی هستند و عراق عقب نشینی کرده، ولی آتش دشمن ادامه دارد. فرمانده گردان به شدت مجروح شده و به عقب منتقل می‌شود.
ساعت ۲۰ خط پدافند تشکیل شده و گردان با سازماندهی مجدد در محل توسط جانشین گردان به پدافند پرداخت.
۱۴ اسفند ۱۳۶۵ گردان مسلط بر منطقه و با روحیه‌ای بالا در حال پدافند است.
۱۵ اسفند ۱۳۶۵ نیروهای گردان که در خط پدافندی هستند متوجه شدند که منطقه درگیری عملیات دقیقاً محل عملیات مرحله دوم است ولی سمت درگیری گردان و عراقی‌ها عوض شده. از اینکه انتقام مرحله دوم را گرفتند خیلی خوشحالند و آن را عنایت خدا می‌دانند.
تعدادی از نیروهای گردان به طور اتفاقی به اجساد مطهر شهدای گروهان فتح در مرحله دوم برخود کرده و آنها را به عقب منتقل کردند.
۱۷ اسفند ۱۳۶۵ با اتمام ماموریت پدافندی، گردان به اردوگاه کوثر باز می گردد.
۱۸ اسفند ۱۳۶۵ نیروهای گردان به مرخصی رفتند.

 

اسفندماه سال ۶۶

زمان شرح واقعه
۱ اسفند ۱۳۶۶ اقداماتی برای خیابان کشی و ایجاد میدان در وسط اردوگاه گردان در حال انجام است.
۴ اسفند ۱۳۶۶ در چادر فرماندهی گردان تمامی کادر گروهان ها و مسئولین دسته ها حضور یافته و حاج حمید تقی زاده مقداری در باره برنامه های آینده گردان و لشگر و نحوه سازماندهی گردان و آموزش نیروها صحبت نمود.
۷ اسفند ۱۳۶۶ با الحاق نیرو های جدید به گردان کار سازماندهی با سرعت در حال انجام بوده و نیروهای اعزامی به گروهان ها معرفی شدند.
۹ اسفند ۱۳۶۶ طرح احداث حسینیه با استفاده از بلوک سیمانی در کنار صبحگاه به طور جدی پی گیری می شود.
۱۲ اسفند ۱۳۶۶ محل اردوگاه جدید گردان به نام شهید مسلم اسدی  نامگذاری شد.
۱۴ اسفند ۱۳۶۶ برنامه آموزشی نظامی گردان با مدیریت بیشتری پیگیری شده و جلساتی برای آموزش در زمینه های کار با آرپی‎جی و تیر بار پیش بینی شد.
۱۶ اسفند ۱۳۶۶ راهپیمایی گردان پس از صبحگاه آغاز شده و تا ساعت ۱۰ صبح ادامه یافت. در این راهپیمایی که با حضور فرماندهی گردان انجام شد پس از ساعتی از آغاز حرکت گروهان ها و هر یک مسیر جداگانه را در پیش گرفتند.
۲۱ اسفند ۱۳۶۶ در این روز ناهار را تمامی گردان کنار همدیگر صرف کردند. (ناهار وحدت)
۲۲ اسفند ۱۳۶۶ در این روز نیروهای گردان سخت درگیر احداث ساختمان حسینیه هستند.
۲۴ اسفند ۱۳۶۶ یک دستگاه ماشین راه سازی برای تسطیح خیابان های احداث شده در سطح اردوگاه مشغول به کار شد.
۲۶ اسفند ۱۳۶۶ نیروهای گردان حضرت حر(ع) ناهار را مهمان رزمندگان گردان حضرت علی اکبر(ع) بودند (ناهار وحدت)

 

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات