گاه شمار اردیبهشت‌ماه

اردیبهشت‌ماه سال ۶۵

زمان شرح واقعه
۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ نیروهای گروهان فتح در خط با گروهان نصر و نیمی از گروهان ظفر تعویض شدند.
۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ سعید (قربان) بورقی در خط پدافندی فاو به شهادت رسید.
۸ اردیبهشت ۱۳۶۵ به علت دستور آمادگی برای عملیات، گردان از خط فاو تعویض و در عقبه مستقر شد. قراراست در جنوب کارخانه نمک فاو عملیات شود و گردان هم مأموریت دارد.
۹ اردیبهشت ۱۳۶۵ عملیات در فاو منتفی شده و دستور رسیده گردان به اردوگاه کوثر در اهواز برگردد.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ با روشن شدن هوا، عملیات اتنقال نیروهای گردان از فاو به شرق رود اروند با استفاده از چند فروند قایق انجام شد. پس از آن نیروهای گردان با استفاده از چند دستگاه اتوبوس خسرو آباد را به سوی اردوگاه کوثر ترک کردند.
در حوالی ظهر نیروهای گردان به اردوگاه کوثر رسیدند و پس از اقامه نماز و صرف ناهار، در سایه درختان مشغول به استراحت شدند.
نیروها پس از ساعتی استراحت در کوثر با چند دستگاه اتوبوس به سوی پادگان دو کوهه حرکت کردند و در حوالی عصر به محل پادگان رسیدند. پس از استقرار در محل، نیروها اقدام به تحویل سلاح و تجهیرات و دریافت ساک خود از تعاون شدند.
پس از نماز مغرب و عشا نیروها در محل حسینیه تیپ مشغول به استراحت شده تا برای رفتن به مرخصی در روز بعد آماده شوند. چند نفر از بچه‌های گردان نیز مأموریت می یابند چادرها و وسایل را به چمگلک کناز دز ببرند. و در آنجا مستقر کنند.
با فرا رسیدن شب، خبر حمله عراق به فکه و آماده باش برای پاسخگویی به حمله دشمن در سطح تیپ، منتشر شد.
در اواخر شب مسئولین گردان با بیدار کردن مسئولین گروهانها و دسته‌ها و بچه‌های اصلی گردان موضوع آماده‌ باش عملیات را می‌گویند که مورد استقبال نیروها قرار می‌گیرد.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۵ در حسینیه سیدالشهداء (ع) دو کوهه با بچه‌ها برای عملیات صحبت شده که به غیر از چند نفر، بقیه استقبال کردند. مرخصی و تسویه لغو و همه تجهیز می‌شوند.
مسئولین گردان برای شناسایی منطقه فکه رفتند.
غروب اتوبوسهای گردانها از پادگان دو کوهه به سمت اردوگاه شهید کهن واقع در جاده چنانه خارج شدند.
گردان در اواخر شب به اردوگاه شهید کهن رسیده و نیروها در مقر تخریب لشگر استقرار یافتند.
۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۵ غروب اتوبوسهای گردان از اردوگاه شهید کهن خارج شدند از جاده شیخ قندی به سمت خط فکه رفتند
۹ شب نیروها از اتوبوسها در منطقه پیاده شده و ستون به سمت خط ارتش که در تصرف عراق بود حرکت کرد
۱۱ شب گروهان ظفر از گردان با برادر رنجی از خاکریز خط ارتش عبور کردند و با زرهی عراق درگیر شدید شدند
۱۱ شب عملیات سیدالشهداء شروع شد گروهانهای نصر و فتح با برادر تقی‌زاده به خاکریز ارتش رسیدند عراق خط را خالی کرده بود.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ ساعت ۱ بامداد نیروهای گروهان ظفر پس از درگیری شدید راه را گم کردند و سعی می‌کنیم به گردان برسند.
ساعت ۲ صبح نیروهای گروهان ظفر از چند نقطه به سمت و گردان بر می‌گردند عده‌ای شهید و مجروح شده اند.
ساعت ۳ درگیری اصلی عملیات سمت راست به سمت گردان حضرت علی اصغر است.
ساعت چهار صبح عراق آتش خود را به سمت گردان کشانده و تعدادی مجروح شدند.
ساعت ۵ صبح دستور تخلیه خط و عقب نشینی داده شد و گردان در حال تخلیه خط است.
مسئولین سعی می کنند طوری خط را تخلیه کنند که گردان غافلگیر نشود.
در حال عقب نشینی تعدادی از بچه‌ها در ماهورهای اطراف با خمپاره شهید شدند و جا ماندند.
ستون در حال عقب نشینی در حدود ۱۰ کیلومتر پیاده روی کرد که با تجهیزات و مجروحین خیلی سخت بود.
ستون گردان به محلی که ماشینهای لشکر منتظر بودند رسید و ساعتها طول کشید تا بقیه نیروها و مجروحین برسند.
در محل ماشینهای لشکر آهنگران آمده بود با بچه‌ها نوحه خوانی و سینه‌زنی کردند.
تا غروب گردان از منطقه فکه خارج شده به دو کوهه بازگشتند.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ نیروهای گردان به استحمام، استراحت و تهیه مقدمات مرخصی مشغول بودند.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ گردان به مرخصی رفت.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۵ نیروهای گردان در مرخصی به سر می برند.
در منطقه شرهانی فکه و پیچ انگیزه عراق با روش دفاع متحرک خطوط ارتش را شکسته و پیشروی کرده است
لشکر بعد از عملیات سیدالشهداء مأموریت حفظ خطوط میانی و کمک به ارتش را دارد.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۵ ظهر در حالیکه کادر گردان در مرخصی است نیروی اعزامی که اغلب بچه‌های پایگاه ابوذر تهران هستند به گردان می‌پیوندند.
عصر نیروهای جدید به روبروی دو کوهه رفته، چادر زده و مستقر شدند. خبر می رسد عراق تعرض کرده است.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۵ ابلاغ شده نیروهای اعزامی سریع آماده و به منطقه بروند.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵ صبح نیروهای اعزامی را برادر تقی‌زاده و برادر اسماعیلی در حسینیه سیدالشهداء دو کوهه تعجیلی سازماندهی و تجهیز تسلیح می‌کنند.
بعدازظهر در حالیکه برادر تقی‌زاده برای شناسایی منطقه رفته برادر اسماعیلی گردان را با اتوبوس به سمت منطقه می‌برد.
غروب گردان به منطقه بلغازه آمده پیاده می‌شوند و با تویوتا جلوتر از مقر لشکر ۱۶ ارتش کنار جاده اصلی پشت خاکریز مستقر می‌شود.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ بعدازظهر یک گروهان از گردان بعد ناهار برای تقویت خط ارتش به تلمبه خانه محل الحاق لشکر ۱۶ و ۲۳ ارتش برده شد.
در محل تلمبه خانه نیروهای ارتش در حمله عراقی‌ها پراکنده شده بودند و سرهنگ فرمانده گردان و تعدادی نیروی پراکنده نیرو خط را اداره می کردند.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۵ یک گروهان گردان در تلمبه خانه با گردان در خط ارتش مستقر و راههای ورود به خط را تله‌گذاری کردند سرگرد فرمانده گردان خیلی تشکر می‌کند که بعد از چند شب آسوده خوابیدند.
یک گروهان از گردان به فکه برده شد تا کمک کند به تقویت خط یک گردان ارتش.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵ به گردان مأموریت بازپس‌گیری شیار ربوط در شرهانی واگذار شده مسئولین گردان چندبار برای شناسایی شیار ربوط رفته‌اند.
دو گروهان که برای تقویت خطوط ارتش رفته بودند حدود ۵ روز در خط ارتش کمک کردند و به خاکریز کنار جاده برگردانده شدند.
غروب برادر علی آملی هم برای کمک به گردان رسیده مستقیم به دیدگاه آمد.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ ظهر گردان آماده برای عملیات در شیار ربوط می‌شود.
غروب گردان با تویوتاها برای عملیات وارد شیار ربوط شده و عراقی‌ها شدید آتش می‌ریزند.
ساعت ۱۹ گردان بصورت پیاده به سمت ارتفاعات انتهای غرب شیار ربوط حرکت می‌کند.
تعدادی از مسئولان و افراد با سابقه و قدیمی سپاه کشور با گردان برای عملیات همراه شدند.
در مسیر ستون کشی پیاده، تیربارهای عراق از لابلای ماهورها شدید تیراندازی می‌کنند و عده‌ای از نیروها مجروح شده‌اند.
یک گروهان از گردان با برادر علی آملی برای عملیات از گردان جدا می‌شوند.
زمین بسیار پیچیده است و گردان با سختی به خط عراق رسیده درگیر می‌شود.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ ۱ بامداد نیروهای لشکر فجر بعلت پیچیدگی زمین در خط درگیری با گردان ادغام شده‌اند.
۲ بامداد گروهان برادر آملی تعدادی اسیر در پیشروی از لشکر طلایی عراق می‌گیرند.
۳ بامداد عراق از ارتفاع محل استقرار خود با به خط تصرف شده گردان مسلط است و با آتش زیاد دشمن و امکان پیشروی نیست.
۵ صبح با نزدیک شدن روشنایی هوا دستور عقب نشینی به گردان داده می‌شود.
۶ صبح گردان با سختی و زیر اتش عقب نشینی می کند
ساعت ۸ صبح ماشین مهمات لشکر در معبر بازگشت مورد اصابت واقع شده و تردد را سخت کرد.
ساعت ۹ صبح بعضی دسته‌های گردان راه های پیچیده را گم کرده‌اند و مسیرهای طولانی و زیر آتش طی می شود.
حدود ظهر گردان از منطقه خارج و به دوکوهه بر می‌گردد.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۵ گردان از مرخصی برگشته در کنار دز مستقر و کار سازماندهی و آموزشهای عمومی شروع می‌شود و تعدادی از رزمندگان که در عملیات شیار ربوط بودند به مرخصی می‌روند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۵ گردان به موقعیتی در نزدیکی سومار اعزام شده ولی احتمالاً به سد دز باز می گردند. (اردوکشی به سومار)

 

اردیبهشت‌ماه سال ۶۶

زمان شرح واقعه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۶ مأموریت پدافندی از منطقه عملیات کربلای هشت به گروهان ادوات گردان داده شد.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۶ یک دسته ادوات گردان شامل ۲ یا ۳  قبضه خمپاره ۸۱ میلیمتری و یک قبضه دوشکا به منطقه اعزام شد.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۶ پس از ۳ روز پدافندی و ارای آتش بر نیروهای دشمن دسته ادوات از منطقه به اردوگاه کوثر بازگشت.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۶ خبر اردوکشی‌ و جمع‌آوری چادرها و وسایل بین نیروها
۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۶ شب هنگام اقدامات مربوط به جمع کردن چادرها و وسایل و لوازم انجام شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۶ نیروهای گردان از اردوگاه کوثر به سمت اردوگاه شهید جعفر جنگروی واقع در گردنه قلاجه اعزام شدند.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۶ پس از چهار روز استقرار در قلاجه، نیروهای گردان شب به سمت پادگان امام علی در ارتفاعات شرق سنندج اعزام شدند.

 

اردیبهشت‌ماه سال ۶۷

زمان شرح واقعه
۱ اردیبهشت ۱۳۶۷ با توجه به جدا شدن برخی از فرماندهان دسته ها و نیروها، نیاز به سازماندهی مجدد احساس گردیده و طرح جدید برای سازماندهی دسته ها ارائه شد.
۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ طرح سازماندهی جدید مبتنی بر تشکیل هر گروهان بر حسب ۲ دسته به مرحله اجرا درآمد.
۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ تجهیز و تسلیح نیروهای گردان در دست انجام است.
دوره آموزشی مقابله با عملیات (ش . م . هـ) در سطح گردان آغاز شد.
۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ فرماندهان گروهان ها و دسته ها آموزش ستون کشی و راهپیمایی را در دست اجرا دارند.
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۷ در ساعت ۱۵:۰۰ خبر آماده باش صد در صد و لغو کلیه مرخصی ها و تسویه حساب به اطلاع رزمندگان گردان رسید.
۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۷ دومین دوره آموزش نقشه خوانی و جهت یابی برای کادر گروهان ها در محل حسینیه گردان آغاز شد.
۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ در هنگام غروب خبر انتقال گردان به منطقه غرب کشور بین برخی از رزمندگان منتشر شده است.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۷ از ساعت ۸ صبح کار جمع آوری وسایل و چادرها شروع شده و تا بعدازظهر ادامه یافت. نیروهای گردان در حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وسیله چند دستگاه اتوبوس، اردوگاه را به مقصد میاندواب ترک کردند.
۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ رزمندگان گردان پس از رسیدن به اردوگاه قائم، در محلی واقع در شرق سوله ها مستقر شده و چادر زدند.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ کادر گردان نسبت به منطقه عملیات و طرح کلی مانور بر روی نقشه توجیه شدند.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۷ امروز میدان تیر در سطح گردان در دره ای واقع در جنوب اردوگاه برگزار شد.
پس از توجیه فرماندهان گروهان ها، در عصر امروز در هر گروهان کار توجیه کادر انجام گردید.
۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ کادر گردان برای شناسایی و توجیه به منطقه ی عملیات رفتند.
۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ پس از نماز و صرف شام نیروها به تدریج برای رفتن به منطقه مانور لشکر آماده می شوند.
۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۷ از ساعات اولیه بامداد مانور گردان همراه سایر گردان های لشگر بر روی ارتفاعی واقع در جنوب جاده میاندوآب انجام شد. این مانور با موفقیت انجام شده و نیروها تا ساعت ۶ به اردوگاه بازگشتند.
پس از ظهر و صرف نهار افراد ساکهای خود را به تعاون تحویل دادند. ابتدا قرار بر حرکت بود اما در ساعت ۸:۰۰ خبر از تعویق حرکت تا فردا رسید.
۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۷ سرانجام نیروهای گردان سوار اتوبوس ها شده و در ساعت ۱۴ از دژبانی اردوگاه قائم میاندوآب خارج شدند. نیروها در حدود ساعت ۲۰:۰۰ به دژبانی منطقه (بوالحسن) رسیده و پس از نماز مجدداً به سمت ماووت حرکت کرده و در ساعت ۲۳:۰۰ به اردوگاه تاکتیکی واقع در موقعیت صف رسیدند.
۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۷ از ساعات اولیه بامداد نیروها در محوطه اردوگاه مستقر شدند. فرماندهان گروهان ها و دسته ها که برای بازدید از منطقه عملیات رفته بودند در حوالی ساعت ۱۳:۰۰ بازگشته و بقیه کادر دسته ها را نسبت به کلیات منطقه و شرایط آن آگاه ساختند.
۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۷ در ساعت ۶ صبح کادر گروهان ها و دسته ها با استفاده از کالک و نقشه و ماکت توسط حاج مجید رضائیان نسبت به عملیات توجیه شدند و پس از آن فرماندهان گروهان ها برای شرکت در جلسه رفتند.
در ساعت ۱۴:۰۰ توزیع مهمات بین نیروها انجام شد.
تعدادی از فرماندهان گروهان ها و مسئولین دسته ها برای شناسایی خط دشمن به همراه نیروهای اطلاعات عازم منطقه شدند.
ساعت ۱۷:۰۰ در محل اردوگاه صف تمامی نیروهای گردان گردهم آمده و توجیه منطقه و طرح مانور توسط حاج مجید رضائیان معاون گردان صورت پذیرفت.
۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۷ در حوالی عصر فرماندهان گروهان ها که برای شناسائی نزدیک رفته بودند، بازگشته و پس از ساعاتی با توجه به اطلاعات جدید، کار توجیه مجدد کادر انجام شد.
در ساعت ۲۳:۰۰ بیدار باش اعلام شد و نیروها برای حرکت آماده شدند. با توجه به اهمیت ستون کشی، فرمانده گردان در ساعت ۲۴ نسبت به حساسیت ستون کشی و نحوه آن برای نیروها سخنرانی کرد.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۷ در ساعت ۱ بامداد پس از سخنرانی حاج حمید تقی زاده، نیروها از محل اردوگاه خارج شده و پس از رسیدن به جاده بر کامیون ها سوار شدند.
در ساعت ۱:۳۰ حرکت کامیون ها با چراغ خاموش آغاز شد. حرکت ستون لشگر با توجه به تاریکی شب با کندی صورت می گیرد.
پیش از روشن شدن آسمان ستون از تپه های هرمدان گذشت و نیروها از کامیون ها پیاده شده و به سوی شیاری که بین یال جنوبی کلیجان و شیخ محمد قرار داشت حرکت کردند. در ساعت ۰۵:۱۵ دقیقه نیروها به شیار مذکور که پوشیده از درخت بود رسیده و با حرکت به طرف شمال درون آن قرار گرفته و مستقر شدند.
در حوالی ساعت ۱۷:۰۰ نیروها پس از ۱۰ ساعت استراحت، حرکت خود را درون شیار ادامه داده تا بر روی گردنه بین کلیجان و شیخ محمد رسیدند. در ساعت ۱۹ نیروها پس از صرف شام و کنار گذاشتن وسایل اضافه حرکت را به طرف نقطه رهایی آغاز کردند. نماز مغرب و عشاء در حین راهپیمائی اقامه گردید.
۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷ نیروهای گردان پس از عبور از سنگرهای خودی (قرارگاه رمضان) حرکت خود را به سوی شیار بین آستروک و شیخ محمد ادامه دادند و پس از رسیدن به تنگه، گروهان نصر و فتح به سوی قله ارتفاع کانی باریک (شیخ محمد کوچک) به ادامه مسیر پرداختند اما گروهان فجر در محل تنگه استقرار یافته و منتظر ماموریت است.
در ساعت ۰۴:۰۰ بامداد نیروهای گروهان نصر و فتح که از یکدیگر جدا شده اند با دشمن درگیر شده و علیرغم آتش سنگین دشمن به پیشروی و تصرف سنگرهای کمین و خط پدافندی دشمن اقدام کردند.
تا ساعت ۰۶:۱۵ دقیقه تقریباً تمامی سنگرها پاکسازی شده و ارتفاع کانی باریک به دست رزمندگان فتح شده است. دسته ۱ گروهان فجر برای کمک به سوی ارتفاع اعزام شد.
در ساعت ۶:۳۰ با روشن شدن هوا، انتقال تدارکات و مهمات برای پشتیبانی از نیروها،توسط دسته ی ظفر به سوی خط مقدم آغاز شد.
در حدود ساعت ۰۹:۰۰ صبح، دسته ۲ گروهان فجر بر روی یال آستروک به پیش رفته و پس از درگیری با دشمن، حدود بیست تن از آنها را به اسارت گرفته و بازگشتند.
در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر اعزام اسرای عراقی که تعداد آنها قریب به ۶۰ تن بود به عقب آغاز شد.
کار انتقال و تخلیه شهدا و مجروحین با استفاده از دسته ظفر که از آغاز روز شروع شده و با توجه به مسیر صعب العبور ارتفاعات، به سختی انجام می شود.
در حوالی عصر دسته ۲ گروهان فجر نیز از دامنه آستروک به سوی ارتفاع شیخ محمد روانه شدند که در بین راه به سبب آتش بازی دشمن در حمل تنگه دو نفر مفقود و تعدادی مجروح شدند.
تا شب عراق بر روی یکی از یالهای غربی قله اصلی شیخ محمد هلی برن کرد.
۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۷ در پی انتقال نیروی دشمن به دره بین آسوس و کانی باریک، در ساعت ۲۰ به تمامی نیروها آماده باش ۱۰۰% داده شد.
۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷ از ساعت ۱۱:۱۵ تحویل خط مقدم به تیپ ۱۲ قائم آغاز شد و از ساعت ۱۴ نیروها از ارتفاعات پایین آمده و به سوی عقب حرکت کردند. در ساعت ۱۵ رزمندگان گردان به سنگرهای قرارگاه رمضان رسیده و در آنجا مورد استقبال و پذیرایی نیروهای تدارکات قرار گرفتند.
در ساعت ۱۷:۳۰ پس از مقداری استراحت و گردآوری وسایل گردان، نیروها به وسیله کامیون منطقه را به مقصد اردوگاه تاکتیکی صف ترک کرده.
کامیون ها در ساعت ۲۰:۳۰ به محل اردوگاه رسیده و نیروهای گردان در آنجا استقرار یافتند. هر چند که غم فراق ۱۶ تن از همرزمان شهید فضای اردوگاه را تحت تاثیر قرار داده بود.
۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ از ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه نیروها برای ترک اردوگاه تاکتیکی آماده شده اند و پس از ساعاتی با استفاده از چند دستگاه اتوبوس منطقه عمومی ماووت را به مقصد اردوگاه قائم واقع در میاندوآب ترک گفتند.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۷ در ساعت ۰۸:۳۰ اتوبوس ها به تدریج وارد اردوگاه قائم شده و مورد استقبال تبلیغات لشگر قرار گرفتند. در عصر همان روز مراسمی در محوطه گردان به مناسبت گرامیداشت شهدای بیت المقدس ۶ برگزار شد که پس از قرائت قرآن و سخنرانی، برنامه سینه زنی و نوحه خوانی انجام شد.
۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۷ امروز در ساعت ۷ صبح تعدادی اتوبوس در محل گردان حاضر شده و نیروها را برای استحمام به مهاباد برده پس از صرف نهار گردان و گشت در سطح شهر، افراد در ساعت ۱۶:۳۰ سوار اتوبوس ها شده و به اردوگاه بازگشتند.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments