گاه شمار تیرماه

تیرماه سال ۶۴

زمان شرح واقعه
تیر ۱۳۶۴ حاج علی آقا فضلی به عنوان فرمانده تیپ سیدالشهداء معرفی شدند و شهید کلهر جانشین ایشان.
۲۰ تیر ۱۳۶۴ حاج علی آقا فضلی تشکیل مجدد گردان حضرت علی اکبر (ع) را به شهید جعفر محمدی ابلاغ نمودند.
تیر ۱۳۶۴ تیپ در حال جذب کادر است. همه آمدند: ۱-شهید جنگروی معاون دوم ۲-شهید احسانی رئیس ستاد ۳-شهید میررضی معاون طرح و عملیات
شهید جعفر محمدی با مشورت شهید کلهر برادر تقی‌زاده را بعنوان جانشین گردان و برادر رنجی را معاون دوم معرفی کرد.
شهید محمدی اعلام کرده تمایل به فرماندهی گردان ندارد و حضور خود را در طرح و عملیات و کمک به شهید میررضی مفید‌تر می داند.
برادران تقی‌زاده و رنجی شروع به جمع‌آوری کادر برای گردان می‌کنند و در یک طبقه از یکی ساختمان‌های دوکوهه مستقر می‌شوند.

 

تیرماه سال ۶۵

زمان شرح واقعه
۶ تیر ۱۳۶۵ وسایل گردان در اردوگاه خاطره انگیز قلاجه را جمع می کنیم و برای اردوکشی به منطقه مهران آماده می‌شویم.
۷ تیر ۱۳۶۵ گردان برای آزادسازی مهران وارد اردوگاه عشق حسین می شود و کنار رودخانه کنجان چم در داخل یک دره که ۱۲ یا ۱۳ کیلومتر با خط فاصله دارد مستقر می شود.
۸ تیر ۱۳۶۵ هر گوشه اردوگاه عشق حسین غوغایی برپاست،‌ و حالت معنوی خاصی حاکم است.
۹ تیر ۱۳۶۵ ساعت ۱۶ بچه‌های گردان برای مراسم خداحافظی به خط شدند چند دقیقه‌ای حاج محسن رضایی سخنرانی کرد در مورد اهمیت مهران و جوسازی صدام که مهران در مقابل فاو
ساعت ۱۸ بعد از مداحی آهنگران گردانها عبور کردند از دروازه قرآن،‌ تقریباً همه با حاج علی فضلی روبوسی کردند. حاج علی با حوصله و اشتیاق با همه را وداع کرد.
حدود ساعت ۲۰:۳۰شب بچه‌های گردان سوار کامیونها شدند و به سمت خط حرکت کردند
حدود ساعت ۱۰شب بود که به نزدیکی‌های ایستگاه صلواتی رسیدیم، ‌چون در تیر رس دشمن بود پیاده عبور کردیم و بعد سوار تویوتاها شدیم و پشت خط اول رفتیم.
بچه‌های ادوات از چند روز پیش در خط مستقر بودند
۱۰ تیر ۱۳۶۵ ساعت ۲ بامداد درگیری شدیدی شروع و گردانهای علی اصغر (ع) و المهدی (عج) به خط زدند و گردان حضرت علی اکبر (ع) در احتیاط آنهاست.
تا ساعت ۵ صبح خط نشکسته و گردان المهدی شدیداً درگیر است و مهندسی هم دارد کار می کند.
ساعت ۱۰ صبح دسته ویژه وارد عمل شده به گردان المهدی کمک می‌کند.
ساعت ۱۲ دسته ویژه و بچه‌های المهدی خط اول را پاکسازی کردند، عراقی‌ها به شدت مقاومت می‌کنند.
مقاومت نیروهای دشمن تا شب ادامه داشت.
۱۱ تیر ۱۳۶۵ از دیشب تا حال درگیری به شدت ادامه دارد و گردان حضرت علی‌اکبر تقریباً به مرور وارد عملیات شده است.
ساعت حدود ۶ صبح طوفان شن به پا شد و آخر طوفان به نظر رسید عراقی‌ها در حال عقب‌نشینی هستند.
اول صبح گروهان نصر به فرماندهی برادر آملی مامور شد تا به محور سمت چپ ، روی جاده مهران – دهلران کمک کنند.
حدودساعت ۷ صبح گروهان فجر در سمت راست و جلو در تعقیب دشمن است ، البته دشمن در بعضی جاها مقاومت می‌کند.
ساعت ۱۰ عده‌ای از بچه‌های فجر با عباس رنجی جانشین گردان جلو رفته و تقریباً محاصره شده‌اند.
ساعت ۱۳ بقیه گروهان فجر به سمت عباس رنجی رفتند. در پاکسازی منطقه دیده‌بان دشمن اسیر شد و بقیه فرار کردند.
گروهان فجر به سمت جاده ایلام – مهران از پشت باغ کشاورزی حرکت و شروع به پاکسازی منطقه کرد.
دسته ویژه و گروهان فتح در دو ستون جداگانه به سمت جاده مهران ایلام حرکت کردند.
بعضی جاها عراقی‌ها پراکنده درگیر می‌شوند و فرار می‌کنند غنیمت فراوانی بدست آمده است.
در بعضی نقاط ارتش از خط خودشان به پایین آمدند و به بچه‌ها رسیدند و بعضاً غنیمت جمع می کنند.
سه گروهان و دسته ویژه خیلی از هم فاصله گرفتند تقریباً همدیگر را نمی‌بینند و با گروهان نصر ارتباط بیسیم برقرار نیست
ظهر تا بحال گردان دهها سلاح نیمه سنگین و ۱۷ ضدهوایی و چند نفربر غنیمت گرفته است.
بعدازظهر گردان به جاده ایلام مهران رسید، مارش آزادسازی مهران نواخته شد.
ماشین تدارکات با نوشیدنی‌های خنک از سمت مهران به بچه‌ها رسید.
امروز دهها کیلومتر مربع صرفاً توسط گردان پاکسازی و آزاد شده است.
غروب گردان به سمت مرز و رودخانه کنجان جم رفته یک ماشین عراقی روشن توی آب مانده است.
غروب گردان از کنجان چم عبور کرد، و با ارتش الحاق کرد.
برای استراحت شب را در سنگر عراقی‌ها مانده، از خوردنی آنها استفاده شد بچه‌ها شاد و با روحیه شوخی می‌کنند، از گروهانها خبر گرفتیم همه موفق بودند.
۱۲ تیر ۱۳۶۵ گردان تا صبح امروز پشت خاکریز تعجیلی مشغول پدافند بود و دشمن تحرکات زیادی را انجام داد، بخصوص با هلی کوپتر اما موفق نشد. نزدیکی ظهر خبر دادند که عراقی ها در حال فرارند.
حدود ظهر گردان به اردوگاه عشق حسین برگشت تا برای مراحل بعدی عملیات آماده شود.
۱۳ تیر ۱۳۶۵ صحبت از عملیات تکمیلی برای پاکسازی و تصرف ارتفاعات قلاویزان مشرف به مهران است و عملیات هنوزکامل نشده است.
۱۴ تیر ۱۳۶۵ بچه‌های اطلاعات و عملیات در راه رفت و آمد به قلاویزان هستند با آتش زیادی که آنجا وجو دارد ،اغلب مجروح می‌شوند.
چند بار مسئولین گردان به شناسایی قلاویزان رفته بعلت آتش زیاد درست نمی توان شناسایی کرد.
۱۶ تیر ۱۳۶۵ گردان به سمت قلاویزان حرکت کرد در عقبه قرارگاه قبلی عراق، سنگر بزرگ و محکمی بود بچه‌ها در آن مستقر شدند و حاج علی فضلی برای آنها صحبت کرد.
عصر برای شناسایی خط،کادر گروهان رفتند قرار شد گروهان نصر اول عملیات را سمت چپ جاده شروع کند و دسته ویژه سمت راست جاده عمل کند و فتح و فجر به دنبال آنها بچه‌های گروهان فتح و فجر از اینکه در موج اول حمله نیستند خیلی ناراحتند و گله می‌کنند .
غروب گروهان ادوات که از غنیمتهای مرحله اول تجهیز شده در خط مستقر و مشغول استقرار قبضه هاست تا آنها را روی دشمن ا آزمایش کند.
در حین ستون کشی یکی از کامیون ها واژگون گردید و معاون گردان حسین اجاقی به شهادت رسید.
نیمه شب گروهان نصر عملیات را شروع کرد تا صبح درگیر بود و دسته ویژه از راست جاده وارد عملیات شد.
۱۷ تیر ۱۳۶۵ عصر تقریباً همه منطقه پاکسازی شده و نیروی دشمن عقب نشینی یا کشته شدند نزدیک به ۳۰ شهید دادیم که همه بچه‌ها از این شهادتها ناراحتند.
آخر شب نیروها به اردوگاه عشق حسین رفتند، عملیات سخت ولی موفق بود اما بدون حضور شهداء، سکوت سنگینی بر اردوگاه حکمفرماست.
۱۸ تیر ۱۳۶۵ گردان از منطقه مهران به قلاجه برگشت.
۲۱ تیر ۱۳۶۵ نیروهای گردان به مرخصی رفتند.

 

تیرماه سال ۶۶

زمان شرح واقعه
۱ تیر ۱۳۶۶ در این روز که تعدادی از کادر گردان برای شناسایی به دیدگاه رفته بودند در اثر شلیک تانک دشمن برادران محسن ایوبی فرمانده گروهان فتح و باقر آقایی فرمانده گروهان نصر به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.
۲ تیر ۱۳۶۶ خبرها حاکی از تغییر محل مأموریت لشکر حضرت سیدالشهداء علیه السلام از غرب سردشت به ارتفاعات ماووت عراق است.
۳ تیر ۱۳۶۶ عملیات نصر ۵ در غرب سردشت بدون حضور نیروهای لشکر ده انجام شد.
در پی پاتک دشمن در عملیات نصر ۴، مرحله تکمیلی این عملیات در یال فشن و دوقلوها در دامنه جنوبی اسپیداد بعنوان منطقه عملیاتی لشگر ده حضرت سیدالشهداء علیه السلام تعیین گردید.
۴ تیر ۱۳۶۶ با انتخاب فرماندهان جدید گروهان‌ها، نبردهای گردان برای شرکت در مرحله تکمیلی عملیات نصر ۴ آماده می شوند.
با تعیین محل جدید مأموریت، عملیات شناسایی از سوی کادر محور آغاز شد.
۹ تیر ۱۳۶۶ طی چند روز گذشته کار شناسایی منطقه توسط فرماندهان محور و گردان انجام شده و نسبت به علیت عملیات توجیه شدند.
۱۰ تیر ۱۳۶۶ گروهان الحدید (ادوات) زودتر از سایر نیروها به منطقه رفته و در دامنه‌های شمالی ارتفاع گلان (نزدیک اردوگاه صف) استقرار یافت.
۱۱ تیر ۱۳۶۶ ظهر گردان در اردوگاه ساجدین سردشت چادرها را جمع‌آوری و نیروهای گردان مهمات تحویل می‌گیرند.
بعدازظهر نیروهای گردان سوار بر کامیون از اردوگاه خارج می‌شوند.
۱۷:۳۰ به نیروها تذکر برای کمین ضد انقلاب و آمادگی داده شده در فاصله کمی از اردوگاه به سمت ستون گردان تیراندازی می‌شود که نیروها پاسخ داده برای احتیاط ستون به اردوگاه بر می‌گردد.
۱۲ تیر ۱۳۶۶ ساعت ۱۵ مجدد نیروها با کامیون و با فاصله و احتیاط به سمت منطقه حرکت کردند.
شب کامیونها به منطقه ماووت رسیدند و در (موقعیت صف) مستقر شدند.
۱۳ تیر ۱۳۶۶ مسئولان گردان و گروهان‌ها با استفاده از نقشه و رفتن به دیدگاه نسبت به منطقه توجیه شدند.
بعدازظهر نیروها از عقبه به سمت نزدیکی محل عملیات (ارتفاعات دوقلو) حرکت و شب در یک باغ اطراق می‌کنند.
۱۴ تیر ۱۳۶۶ ساعت ۱ بامداد عملیات تکمیلی نصر چهار آغاز شد و گردانهای لشکر وارد عملیات شدند.
۸ صبح نیروهای گردان بصورت دسته ای وارد عملیات شدند تا ساعت ۱۴ این روند ادامه داشت.
از ساعت ۱۵ درگیری بسیار شدید شد نیروهای عراقی از یال ارتفاعات با سر و صدا و هلهله‌کنان حمله می‌کنند و یک تانک هم سنگرها را می‌زند.
تک تیراندازهای عراقی خیلی فعال هستند و سعی می‌کنند نیروها و تیربارهای فعال گردان را هدف قرار دهند.
ساعت ۲۰ چند تیربار عراقی مسیرهای تردد را به شدت زیر آتش دارد و تخلیه مجروحین و شهدا و ارسال تدارکات و مهمات به سختی انجام می‌شود و از محل اصلی درگیری به تپه‌های عقب‌تر عقب نشینی صورت می‌گیرد.
تعداد مجروحان و شهداء زیاد شده و امکان تخلیه کم است.
تیربارچی‌های گردان مسیر تردد عراقی‌ها را زیر آتش
دارند و متقابلاً آنها با قناسه و آرپی‌جی سعی دارند تیربارچی‌ها را بزنند.
ساعت ۲۱؛ ۷ الی ۸ بار عراقی‌ها جمع شده قصد پاتک دارند ولی نیروهای گردان به ویژه تیربارچی‌ها تلفات سنگین از آنها گرفتند.
ساعت ۲۴ به علت تکمیل نشدن پیشروی گردانهای دیگر و کمبود مهمات کار سخت شد. دستور تخلیه مجروحان و شهداء صادر گردید.
۱۵ تیر ۱۳۶۶ ساعت ۶ صبح دستور عقب‌نشینی داده شده و نیروها با درگیری در حال تخلیه محل هستند هلی کوپترهای عراقی شروع به فعالیت و تیراندازی کردند.
ساعت ۸ صبح تلفات عراقی‌ها بسیار زیاد است ولی حمله می‌کنند در عقب نشینی تعدادی از شهداء جا مانده‌اند.
ساعت ۱۰ صبح نیروها به عقب برگشتند حدود ۳۰ شهید و ۷۰ مجروح دادیم ولی تلفات عراق چندین برابر است.
۱۸ تیر ۱۳۶۶ با خاتمه مأموریت، گردان به پادگان امام علی علیه السلام واقع در سنندج بازگشت.
۱۹ تیر ۱۳۶۶ نیروهای گردان به مرخصی رفتند.

 

تیرماه سال ۶۷

زمان شرح واقعه
۳ تیر ۱۳۶۷ فرمانده گردان که برای بازدید از منطقه ماووت رفته بود در بازگشت خبر عقب­ نشینی رزمندگان از این منطقه را داد.
۹ تیر ۱۳۶۷ مراسم اربعین شهدای بیت­المقدس ۶ و سالگرد شهدای عملیات­های کربلای ۱ و نصر ۴ در محل گردان برگزار شد.
۱۲ تیر ۱۳۶۷ رزمندگان گردان همچنان در اردوگاه قائم میاندوآب به سر می­برند که خبر سقوط هواپیمای ایرباس ایرانی توسط آمریکا را دریافت کردند.
۱۷ تیر ۱۳۶۷  ۵۴ تن از نیروهای اعزام شده به جبهه، وارد گردان حضرت علی اکبر علیه­السلام شده که بین برخی از گروهان­ها تقسیم شدند.
۱۸ تیر ۱۳۶۷ در ساعت ۱۵:۳۰ طی جلسه­ای که در چادر گردان برپا بود به کادر گروهان­ها خبر از انتقال گردان به جنوب داده شد.
۱۹ تیر ۱۳۶۷ جمعه ساعت ۱۰ صبح دستور انتقال گردان به جنوب داده شد نیروها بسرعت چادرها و امکانات را جمع کرده و به کامیون¬ها انتقال دادند و ساعت ۶ عصر اردوگاه را به مقصد اندیمشک ترک کردند.
سرانجام در روز جمعه ……….. از سوی ستاد لشکر دستور انتقال سریع افراد به منطقه جنوب صادر گردید. هر چند این خبر از سوی ستاد حوالی ساعت ۱۱ صبح داده شد ولی گردان در یک حرکت سریع کلیه وسایل را جمع آوری کرده و بر بار کامیونها قرار داده و سرانجام در ساعت ۴ بعدازظهر، اتوبوسهای حامل گردان از اردوگاه میاندوآب به مقصد اندیشمک خارج شدند که این خود حاکی از واکنش سریع گردان و آمادگی آن بود.
در ساعت ۲۲:۰۰ اتوبوسها و کامیونها به تدریج به سنندج رسیده ولی ایست و بازرسی مستقر در خروجی شهر، به دلیل مسائل امنیتی اجازه حرکت نداده و قرار شد نیروها شب را در پادگان توحید استراحت کنند.
البته کاروان اتوبوس ها در سنندج به توصیه نیروهای انتظامی متوقف شدند ولی ماشین گردان علیرغم خطر اشرار حرکت خود را شبانه ادامه داده و سرانجام خود را به محل سابق اردوگاه واقع در روبروی دو کوهه رسانده و با توجه به گرمای شدید تیرماه امکانات اولیه از قبیل آب و … پیش از ورود اتوبوسها فراهم کرد.
۲۰ تیر ۱۳۶۷ با روشن شدن هوا، حرکت اتوبوس ها به مقصد اندیمشک آغاز شده و نیرو در هنگام بعدازظهر به تدریج وارد اردوگاه گردان در موقعیت شهید اسدی (روبروی دوکوهه) شدند. پس از استقرار نیروها، کار برپایی چادرها تا فرا رسیدن شب به اتمام رسید.
۲۱ تیر ۱۳۶۷ از صبح امروز زمزمه تغییر سازماندهی گردان در بین مسئولین شنیده می شود. در ساعت ۱۴:۰۰ اخبار سراسری خبر حمله عراق به حلبچه و عقب نشینی نیروهای خودی از آن را منتشر کرد.
در ساعت ۲۲:۰۰ در جلسه ای که با حضور فرماندهان گردان و گروهان ها برگزار گردید، فرمان تغییر سازماندهی گردان از ۶ گروهان سبک به ۳ گروهان (نصر، فتح و فجر) صادر شد. ضمناً احتمال حمله قریب الوقوع دشمن در منطقه عمومی خرمشهر و آبادان مطرح گردیده و احتمال حضور گردان در یک ماموریت آفندی قبل و یا حین عملیات دشمن داده شد.
۲۲ تیر ۱۳۶۷ در ساعت ۶ صبح در جلسه ای با حضور فرمانده گردان و فرماندهان گروهان ها، سازماندهی جدید اعلام و چیدمان مسئولین در گروهان ها و دسته های مختلف مشخص شد . در ساعت ۰۸:۰۰ صبح نیروهای گردان در قالب سازماندهی جدید آرایش گرفته و در ساعت ۱۰:۰۰ صبح تجهیزات مورد نیاز را دریافت نمودند.

رضاییان: پس از آن نیروها بلافاصله به صورت ۳ گروهان نصر، فتح، فجر سازماندهی شدند که هر یک متشکل از ۳ دسته بودند:
سازماندهی گردان
فرمانده گردان: حاج حمید تقی‌زاده
معاونین گردان: مجید رضائیان و رضاخانی
نیروی آزاد گردان: ابوالفضل علی شاهی، مهدی زمانیان
پیک گردان: ابوالفضل محمدی، حسین افشار
فرمانده گروهان نصر: محمود توکلی
معاون گروهان: مجید یوسفی
فرمانده گروهان فتح: علی نیاکان
معاون گروهان فتح: جلال جعفری
فرمانده گروهان فجر: محمد قورچیان
معاون گروهان فجر: رحمان بیرالوند

با اضافه شدن یک قبضه خمپاره ۶۰ میلیمتری به هر دسته کار آموزش خمپاره برای خدمه آنها در ساعت ۱۷:۰۰ انجام شده و پس از آن میدان تیر برای این افراد برگزار شد. ضمناً از حوالی عصر نیز میدان تیر گردان به تدریج بین گروهان ها انجام شد که تا غروب آفتاب به طول انجامید.

۲۳ تیر ۱۳۶۷ در پی عقب نشینی گسترده نیروهای ایران و فرار گروه زیادی از سربازان به شهرها، در حوالی عصر، نیروهای گردان در محل صبحگاه فرا خوانده شده و حاج مجید رضاییان درباره وضعیت کلی جبهه ها و لزوم دفاع بر حسب تکلیف برای افراد صحبت نمودند.
۲۴ تیر ۱۳۶۷ نیروها همچنان آماده برای انجام ماموریت هستند اما با تاخیر در عملیات برنامه های آموزشی از قبیل ستون کشی و… در سطح محدود بین گروهان ها و دسته ها اجرا می شود. این کار در روزهای بعد نیز ادامه داشت.
۲۶ تیر ۱۳۶۷ در پی پذیرش ماموریت جدید مبنی بر رخنه در مواضع دشمن در غرب اروند، قرار بر انتقال گردان به اردوگاه تیپ فرات در کنار سد دز برای آموزش غواصی و … شد. در پی این ماموریت گروهان نصر برای انجام ماموریت غواصی و دو گروهان فتح و فجر جهت رزم پیاده انتخاب شدند.
در همین دوره (یعنی حدود ۲۶ تیر به بعد) قرار شد تا نیروهای گردان به اردوگاه فرات واقع در کنار دریاچه سد تنظیمی دز بروند تا ضمن آمادگی برای انجام مأموریت احتمالی، از وجود آب برای مقابله با گرمای شدید هوا نیز بهره‌مند شوند.
۲۷ تیر ۱۳۶۷ از ساعت ۰۹:۳۰ کار جمع آوری چادر گروهان ها به ترتیب نصر، فتح و فجر آغاز شد. از ساعت ۱۴:۰۰ گروهان نصر حرکت به سوی اردوگاه سد دز را آغاز کرده و حرکت گروهان فتح و فجر ساعاتی پس از آن انجام شد.
در حین انتقال گروهان ها، خبر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در اخبار سراسری منتشر شد که بهت و اندوه جمع کثیری از رزمندگان را در پی داشت.
در ساعت ۲۰:۰۰ کار انتقال نیروها با استقرار گروهان فجر به پایان رسیده و بسیاری از افراد در حسینیه ناوتیپ فرات، منتظر شنیدن خبر پذیرش قطعنامه از اخبار سراسری ۲۰:۳۰ تلویزیون هستند.
۲۸ تیر ۱۳۶۷ علیرغم پذیرش قطعنامه و تأثیر آن بر روحیه رزمندگان ، نیروهای گردان برنامه روزمره خود را از سر گرفته و گروهان نصر پس از مقداری جابجایی در نیرو، کار آموزش و تمرین غواصی را در دریاچه سد تنظیمی دز آغاز کردند.
۲۹ تیر ۱۳۶۷ امروز نیز تمرین غواصی با جدیت بیشتری ادامه دارد. در ساعت ۱۴:۰۰ اخبار سراسری پیام تاریخی حضرت امام(ره) پخش کرد که التیام بخش دلهای شکسته رزمندگان بود.
۳۰ تیر ۱۳۶۷ پس از مراسم صبحگاه،فرمانده گردان در جمع رزمندگان حاضر شده و با ترسیم وضعیت عممومی جنگ به ویژه پس از پذیرش قطعنامه به تشریح وضعیت کلی گردان در این برهه ی زمانی پرداخت. بعد از آن کار آموزش غواصی و… با همان کیفیت سابق و با جدیت ادامه یافت.
۳۱ تیر ۱۳۶۷ هر چند نیروهای گردان امروز نیز همانند روزهای قبل مشغول برنامه آموزش هستند اما در حوالی ظهر خبرها حکایت از حمله دشمن به جاده اهواز – خرمشهر دارد.
در ساعت ۱۳:۰۰ به نیروهای گردان آماده باش داده شد و پس از آن تحویل ساکها به تعاون آغاز شد.
در سازماندهی گردان نیز تغییر ایجاد شده و گروهان نصر به عنوان گروهان پیاده در نظر گرفته شد.
در ساعت ۱۶:۰۰ نیروهای هر گروهان برای تجهیز و تسلیح آماده شده و کار تحویل سلاح و مهمات به سرعت در حال انجام است ولی علیرغم نیاز مبرم به سلاح ضد زره، مقدار مهمات آرپی جی هفت کم بوده و از این رو مشکل جدی احساس می شود.
پس از تاریک شدن هوا، با وسائط نقلیه موجود، گروهان فجر به سوی اردوگاه کوثر اعزام می شوند.