نفربر غنیمتی

خاطره ای مربوط به عملیات کربلای ۱

 

یازدهم تیرماه ۱۳۶۵ بود. گردان حضرت علی‌اکبر در حال پیشروی برای پاکسازی منطقه مهران بود.

گروهان نصر به فرماندهی شهید علی‌رضا آملی در روی جاده مهران-دهلران قرار گرفته و راست جاده کنار پل بتنی در حال احداث مستقر و با دشمن درگیر بود.

در همین حال، دشمن که در حال فرار بود، در نزدیکی خط خودش یک نفر‌بر را جا ‌گذاشت. شهید آملی از بچه‌ها سراغ کسی را گرفت که وارد به راندن نفر‌بر باشد. شهید محمد کریم پناه داوطلب ‌شد.

همه می‎دانستند که روحیه ایثارگریاش باعث شده بود داوطلب شود، وگرنه هیچکس به خاطر نمی‌آورد محمد نفربر رانده باشد!

 

به هرحال محمد به همراه یکی دو نفر دیگر، حین تیراندازی بین خط خودی و دشمن، به سمت نفربر که در چندصد متری‌شان بود رفته آن‌را حرکت داده و به سمت خط خودی ‌آوردند.

فرمانده گروهان (شهید آملی) و معاون ایشان (شهید قربانی) و جمعی از بچه‌ها و  اکیپ فیلم‌برداری صدا و سیما با صلوات به استقبال آنها رفتند.

این اولین غنیمت گردان در عملیات مهران بود. به لطف خدا در پیروزی عملیات کربلای یک (آزادسازی مهران) و فرار عراقی‌ها، آنقدر غنائم بدست آمد که تا پایان جنگ ذخیره ما شد.

شهید محمد کریمی پناه