اللهم اشف کل مریض

با خبر شدیم همرزم و همسنگرمان برادر «««ابوالفضل علیشاهی»»»

این روزها در بیمارستان بستری می باشند.

دست دعا برمی داریم برای بدست آوردن هر چه زودتر سلامت کامل ایشان.

 

اللهم اشف کل مریض

 

آدرس برای دوستانی که تمایل دارند به ملاقات بروند:

بیمارستان مصطفی خمینی، طبقه سوم، اتاق ۳۱۷

ساعت ملاقات: ۲ تا ۴