فهرست مأموریتهای لشکر ۱۰ سیدالشهدا در طول ۸ سال دفاع مقدس

گردان علی اکبر از زیرمجموعه های لشکر ۱۰ سیدالشهدا بوده است. این لشکر در طول ۸ سال دوران دفاع مقدس، همواره فعال بوده و در عملیاتهای بسیاری شرکت نموده است.

 

 

فهرست مأموریتهای آفندی و پدافندی

لشکر ۱۰ سیدالشهدا علیه السلام

در طول ۸ سال دفاع مقدس

ردیف

نام عملیات

نوع عملیات

منطقه عملیات

تاریخ

استعداد

فرمانده یگان

۱ بیت المقدس (فتح خرمشهر) آفند منطقه عمومی خرمشهر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۱ ۴ گردان شهید وزوایی
۲ مسلم بن عقیل پدافند سومار ۲ تیر ۱۳۶۱ ۴ گردان شهید موحد
۳ زین العابدین پدافند سومار ۱ آبان ۱۳۶۱

۳۰ دی ۱۳۶۱

۴ گردان شهید موحد
۴ والفجر مقدماتی آفند فکه

شمال چزابه

۱۸ بهمن ۱۳۶۱

۱۶ فروردین ۱۳۶۲

۶ گردان شهید رستگار
۵ والفجر ۱

مرحله دوم

آفند شمال فکه ۲۲ فروردین ۱۳۶۲

۲۳ فروردین ۱۳۶۲

۵ گردان شهید رستگار
۶ والفجر ۲

مرحله دوم

آفند غرب پیرانشهر ۱۳ مرداد ۱۳۶۲

۲۱ مرداد ۱۳۶۲

۵ گردان شهید رستگار
۷ والفجر ۲

مرحله دوم

پدافند پیرانشهر-حاج عمران ۲۱ مرداد ۱۳۶۲

۲۶ شهریور ۱۳۶۲

۲ گردان شهید رستگار
۸ والفجر ۴ پدافند مهران-بانه-پنجوین ۱ آذر ۱۳۶۲

۱۰ دی ۱۳۶۲

۴ گردان شهید رستگار
۹ منطقه سرپل‌ذهاب پدافند تنگ حمام ۱۰ دی ۱۳۶۲

۲۰ اسفند ۱۳۶۲

۵ گردان شهید رستگار
۱۰ خیبر آفند هور-طلائیه

جزیره جنوبی

۱۰ اسفند ۱۳۶۲

۲۵ اسفند ۱۳۶۲

۸ گردان شهید رستگار
۱۱ ویژه طلائیه آفند محور طلائیه ۲۹ اسفند ۱۳۶۲

۱۵ فروردین ۱۳۶۳

۶ گردان شهید رستگار
۱۲ بدر آفند هورالهویزه ۱۴ اسفند ۱۳۶۳

تا پایان عملیات

۵ گردان حاج محمد خزایی
۱۳ عاشورای ۳ آفند

تک ایذایی

فکه ۲۵ مرداد ۱۳۶۴

۱۰ مهر ۱۳۶۴

۴ گردان سردار فضلی
۱۴ جزیره شمالی پدافند هورالعظیم ۱۰ مهر ۱۳۶۴

۱۰ دی ۱۳۶۴

۴ گردان سردار فضلی
۱۵ منطقه خرمشهر پدافند گمرک ۲۵ دی ۱۳۶۴

۲۲ بهمن ۱۳۶۴

۱ گردان سردار فضلی
۱۶ والفجر ۸ تک فریبنده

آفند

خرمشهر

جزیره ام الرصاص

۲۳ یهمن ۱۳۶۴

۲۴ بهمن ۱۳۶۴

۶ گردان

۱ گروهان غواصی

سردار فضلی
۱۷ والفجر ۸ آفند فاو

کارخانه نمک

۲۵ بهمن ۱۳۶۴

۲ اسفند ۱۳۶۴

۸ گردان سردار فضلی
۱۸ والفجر ۸ پدافند فاو ۲۵ بهمن ۱۳۶۴

۲ اسفند ۱۳۶۴

۷ گردان سردار فضلی
۱۹ سیدالشهدا آفند

یا

تک خودی

فکه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵

شب تا ۴ صبح

۱۴ گردان سردار فضلی
۲۰ جزیره مجنون

جنوبی

پدافند هورالعظیم ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵

۴ مرداد ۱۳۶۵

۴ گردان سردار فضلی
۲۱ تک انهدامی آفند پیچ انگیزه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵

۲۴ خرداد ۱۳۶۵

۱۵ گردان سردار فضلی
۲۲ کربلای ۱ آفند مهران ۹ تیر ۱۳۶۵

۱۵ تیر ۱۳۶۵

۱۰ گردان سردار فضلی
۲۳ کربلای ۱ پدافند مهران ۹ تیر ۱۳۶۵

۱۵ تیر ۱۳۶۵

۷ گردان سردار فضلی
۲۴ جزیره جنوبی مجنون تک دشمن سردار فضلی
۲۵ کربلای ۲ آفند پیرانشهر

 

حاج عمران

۱ شهریور ۱۳۶۵

۲۵ شهریور ۱۳۶۵

۵ گردان سردار فضلی
۲۶ کربلای ۲ پدافند پیرانشهر

 

حاج عمران

۱ مهر ۱۳۶۵

۲۵ مهر ۱۳۶۵

۵ گردان سردار فضلی
۲۷ جزیره مجنون

شمالی ۲

پدافند هورالعظیم ۱۰ مهر ۱۳۶۵

۱۱ خرداد ۱۳۶۷

۲۰ گردان سردار فضلی
۲۸ کربلای ۴ آفند بصره-خرمشهر ۱ آذر ۱۳۶۵

۵ دی ۱۳۶۵

۱۲ گردان سردار فضلی
۲۹ کربلای ۵ آفند شلمچه ۱۹ دی ۱۳۶۵

۸ بهمن ۱۳۶۵

۲۷ گردان سردار فضلی
۳۰ تکمیلی کربلای ۵ آفند شلمچه ۲۵ بهمن ۱۳۶۵

۳۰ بهمن ۱۳۶۵

۵ گردان سردار فضلی
۳۱ کربلای ۸ آفند شرق بصره ۱۸ فروردین ۱۳۶۶

۲۳ فروردین ۱۳۶۶

۱۰ گردان سردار فضلی
۳۲ سردشت پدافند مشترک لک‌لک

ارتفاع زین‌العابدین

۲۰ خرداد ۱۳۶۶

۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۷

۳ گردان سردار فضلی
۳۳ نصر ۴ آفند ماووت-ارتفاع قشن

دوقلو

۱۰ تیر ۱۳۶۶

۱۴ تیر ۱۳۶۶

۱۰ گردان سردار فضلی
۳۴ بیت المقدس ۲ آفند ماووت-قمیش ۲۵ دی ۱۳۶۶

۱۶ بهمن ۱۳۶۶

۱۱ گردان سردار فضلی
۳۵ بیت المقدس ۴ آفند ماووت-شاخ شمران-سورمور ۲ فروردین ۱۳۷۶

۲۳ فروردین ۱۳۶۷

۱۰ گردان سردار فضلی
۳۶ بیت المقدس ۶ آفند شیخ محمد ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷ ۸ گردان سردار فضلی
۳۷ دشت ماووت پدافند دشت ماووت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۷

۵ تیر ۱۳۶۷

۲ گردان سردار فضلی
۳۸ سلیمانیه نفوذ مالومه-کرکر ۱۰ فروردین ۱۳۶۷ گروه ویژه سردار فضلی
۳۹ بیت المقدس ۶ آفند شیخ محمد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۷

۶ خرداد ۱۳۶۷

۱۰ گردان سردار فضلی
۴۰ ماووت تک دشمن گرده رش

دشت ماووت

۵ تیر ۱۳۶۷ ۲ گردان سردار فضلی
۴۱ آبادان پدافند ساحل اروندکنار

دروازه خسروآباد

۱۰ تیر ۱۳۶۷

۳۰ تیر ۱۳۶۷

۲ گردان سردار فضلی
۴۲ دفاع سراسری

شلمچه

آفند پادگان حمید و ایستگاه حسینیه

جاده اهواز-خرمشهر

۳۱ تیر ۱۳۶۷

۱ مرداد ۱۳۶۷

۱۳ گردان سردار فضلی
۴۳ غدیر آفند پاسگاه زید ۵ مرداد ۱۳۶۷ ۸ گردان سردار فضلی
۴۴ پاکسازی آفند محور مهاباد-سردشت-بوکان ۱۵ مرداد ۱۳۶۷

۲۲ مرداد ۱۳۶۷

۱۰ گردان سردار فضلی
۴۵ پاسگاه زید پدافند شلمچه ۲۰ مرداد ۱۳۶۷

۲۰ خرداد ۱۳۶۸

۲۰ گردان سردار فضلی
۴۶ دفاع از تهران

(طرح انصار)

توسعه پدافند تهران ۱۳۶۸

تا کنون

سردار فضلی

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات