دیدار کادر گردان با جانباز مصطفی بابایی

ساعت ۵ بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۸ کادر گردان متشکل از سردار تقی زاده، حاج رضا دهقان، آقای آملی و آقای کریم پناه به ملاقات دوست و همرزم خود؛ برادر جانباز مصطفی بابایی رفتند.

همرزمان قدیمی بعد از اقامه ی نماز مغرب و عشاء، کمی از خاطرات جبهه و جنگ تعریف کردند.