شهید محمد شیخی


شناسه


نام: محمد

نام خانوادگی: شیخی

نام پدر: یعقوب

ولادت: ۵ فروردین ۱۳۴۸

شهادت: ۱۷ تیر ۱۳۶۶

محل شهادت: ماووت

 

 


زندگینامه


محمد شیخی در عملیات والفجر ۸ در گردان علی اکبر بود و از ناحیه چشم مجروح شد و به مقام جانبازی نائل آمد.

وی سپس در تیرماه ۱۳۶۶ به گردان دیگری رفته و در ماووت به شهادت رسید.

 

 


وصیتنامه


وصیتنامه شهید محمد شیخی

 

 


خاطره


رزمنده ای که در ۸ عملیات ۵ مرتبه چشمش را تعویض کرد!

 

  • به نقل از هاشم شیخی برادر شهید محمد شیخی:
هادی شیخی (برادر شهید محمد شیخی)

شهید محمد شیخی قبل از شهادت در عملیات والفجر۸ جانباز شد. او در آن عملیات از ناحیه چشم سمت راست آسیب دید و چشمش تخلیه شد. بعد از آن با چشم مصنوعی آر پی جی زن شد.

نکته جالب این بود که با آن که چشم غالب ایشان، چشم راست بود و آر پی جی را روی شانه سمت راست می گذاشت و با چشم چپ نشانه می گرفت اما با این حال هدف ها مورد اصابت قرار می گرفت.

شهید محمد شیخی در مجموع توفیق حضور در ۸ عملیات را داشت که در جریان این عملیات ها ۴ مرتبه مجروح شد و در طول این مدت ۵ چشم مصنوعی برایش تعویض کردند.

 

 


تصاویر


شهید محمد شیخی
شهید محمد شیخی