در رثای شهدای عملیات کربلای ۸

حسین اخلاقی

حسین اخلاقی:

سروده برادر «حسین اخلاقی» در رثای شهدای عملیات کربلای ۸ بویژه شهید مسلم اسدی:

 

عشق یعنی سرمشق بی انتها

عشق یعنی عاشق بی مدعا

عشق یعنی عاشق پر سینه چاک

عشق یعنی تیر و ترکش از هرکجا

عشق یعنی عشق بازی در خون و خاک

عشق یعنی بی بال دیر بر روی خاک

عشق یعنی جون دادن در روی خاک

عشق یعنی بی نام و نشان بر زیر خاک

عشق یعنی استخوان بی پلاک

عشق یعنی قمقمه ی آب بر زیر خاک

عشق یعنی ۵ نور خدا در زیر خاک

عشق یعنی نام علی و فاطمه در عرش خدا

عشق یعنی صورت نیلی نزد خدا

عشق یعنی یاس کبود مرتضی

عشق یعنی صحبت کردن درون چاه

عشق یعنی ناله ی زینب در دشت بلا

عشق یعنی حسین و زینب در کرببلا

عشق یعنی نام حسین در نینوا

عشق یعنی ۲ دست عباس سوی خدا

عشق یعنی غیرت عباس در کرببلا

عشق یعنی پرپر شدن در قتلگاه

عشق یعنی خون و شمشیر در گودال قتلگاه

عشق یعنی عشق بازی در کربلا