شهید مرتضی گودرزی مومنی


شناسه


نام: مرتضی

نام خانوادگی: گودرزی مومنی

نام پدر: کریم

تاریخ تولد: ۱۰ تیر ۱۳۵۰

سن: ۱۶ سال

تاریخ شهادت: ۱۵ تیر ۱۳۶۶

محل شهادت: ماووت – دوقلو

عملیات: تکمیلی نصر ۴

یگان: لشکر ۱۰ سیدالشهدا – گردان علی اکبر

مزار: تهران – بهشت زهرا – قطعه ۲۹ ردیف ۱۶۳ – شماره ۱۶/۲۶

 

 


تصاویر


شهید مرتضی گودرزی