مزار شهدا در استان همدان

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار صمد شهبازی احمدرضا شلمچه 1365/10/23 کربلای 5 - مرحله دوم همدان بهار گلزار شهدای آبرومند سید امیرحسین عربی قربان ماووت- آستروک 1367/2/26 بیت المقدس 6 همدان تویسرکان جاویدالاثر
Read More

مزار شهدا در استان مرکزی

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار علی شهابی محمد باقر جزیره مجنون 1362/12/18 پدافندی خیبر مرکزی زرندیه گلزار شهدای الویر   نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار حمیدرضا لریجانی ماووت 1366/11/1 بیت المقدس 2 مرکزی محلات گلزار شهدای محلات
Read More

مزار شهدا در استان مازندران

نام و نام خانوادگی نام پدر محل شهادت تاریخ شهادت عملیات استان شهر محل مزار قربان تلوحسینی محرمحعلی ماووت-آستروک 1367/2/26 بیت المقدس 6 مازندران تنکابن جاویدالاثر بابا خزایی کوهپر امیر مهران- قلاویزان 1365/4/17 کربلای 1 - مرحله دوم مازندران نوشهر - کجور گلزار شهدا روستای پول
Read More