گاه شمار مردادماه

مردادماه سال 64 زمان شرح واقعه 20 مرداد 1364 برادران تقی‌زاده، رنجی، علی رضا آملی، رضا كیاپاشا و احمد رفاهی جزء اولین نفراتی بودند كه تا عاشورای سه در گردان حضور داشتند. 25 مرداد 1364 عملیات عاشورای سه شروع و با موفقیت پایان یافت و كادر حاضر گردان به كمك نیروهای طرح وعملیات تیپ اعزام شدند.   مردادماه سال 65 زمان شرح واقعه 12 مرداد 1365 نیروهای گردان از مرخصی به قلاجه برگشتند. (عملیات كربلای 1 : ارتفاعات قلاویزان)   مردادماه سال 66 ...
Read More

گاه شمار شهریورماه

شهریورماه سال 64 زمان شرح واقعه 10 شهریور 1364 كادر 5 نفره گردان به همراه تیپ سیدالشهداء از دوكوهه به قلاجه در اسلام آباد غرب اردوكشی می‌كنند. 11 شهریور 1364 كادر گردان در یك چادر مستقر هستند و گردان كماكان به سرپرستی جانشین برادر تقی زاده اداره می شود. 23 شهریور 1364 عباس قربانی هم در قلاجه اضافه شد. 26 شهریور 1364 تیپ مجدد به جنوب برگشت و گردان در روبروی دوكوهه محلی را انتخاب کرد و مستقر شد. همه نفرات گردان با یك تویوتا به دوكوهه آمدند. 27 شهریور 1364 بچه‌...
Read More

گاه شمار تیرماه

تیرماه سال 64 زمان شرح واقعه تیر 1364 حاج علی آقا فضلی به عنوان فرمانده تیپ سیدالشهداء معرفی شدند و شهید كلهر جانشین ایشان. 20 تیر 1364 حاج علی آقا فضلی تشكیل مجدد گردان حضرت علی اكبر (ع) را به شهید جعفر محمدی ابلاغ نمودند. تیر 1364 تیپ در حال جذب كادر است. همه آمدند: 1-شهید جنگروی معاون دوم 2-شهید احسانی رئیس ستاد 3-شهید میررضی معاون طرح و عملیات شهید جعفر محمدی با مشورت شهید كلهر برادر تقی‌زاده را بعنوان جانشین گردان و برادر رنجی را معاون دوم معرفی كرد. شهید محمدی ا...
Read More

گاه شمار خردادماه

خردادماه سال 65 زمان شرح واقعه 14 خرداد 1365 حرکت گردان به سمت اردوگاه قلاجه در 50 کیلومتری اسلام آباد غرب آغاز می شود.   خردادماه سال 66 زمان شرح واقعه 7 خرداد 1366 خبرها حاكی از اتمام مأموریت و اعزام دسته جمعی نیروها به مرخصی است. 9 خرداد 1366 نیروهای گردان مرخصی خود را در شهرهای محل سكونت خود آغاز كردند. 18 خرداد 1366 نیروهای گردان به تدریج از مرخصی بازگشته و در پادگان امام علی علیه السلام استقرار می یابند. 23 خرداد 1366 نیروهای گرد...
Read More

گاه شمار اردیبهشت‌ماه

اردیبهشت‌ماه سال 65 زمان شرح واقعه 5 اردیبهشت 1365 نیروهای گروهان فتح در خط با گروهان نصر و نیمی از گروهان ظفر تعویض شدند. 6 اردیبهشت 1365 سعید (قربان) بورقی در خط پدافندی فاو به شهادت رسید. 8 اردیبهشت 1365 به علت دستور آمادگی برای عملیات، گردان از خط فاو تعویض و در عقبه مستقر شد. قراراست در جنوب کارخانه نمک فاو عملیات شود و گردان هم مأموریت دارد. 9 اردیبهشت 1365 عملیات در فاو منتفی شده و دستور رسیده گردان به اردوگاه کوثر در اهواز برگردد. 10 اردیبهشت 1365 با...
Read More