عملیات کربلای ۱ – آزادسازی مهران

مرحله‌ اول عمليات گردان در کربلاي1 (آزادسازي مهران)   پس از اتمام اردوکشي به سومار، نيروهاي گردان در تاريخ 14/3/65 به اردوگاه شهيد جنگروي واقع در گردنه‌ي قلاجه وارد شدند. اين اردوگاه که در 85 کيلومتري شهر ايلام قرار داشت، در جريان عمليات والفجر4، مقر نيروهاي لشکر 27 حضرت رسول بود. ازاین‌رو براي برخي از رزمندگان اين مکان بسيار خاطره‌انگیز بود. پس از رسيدن نيروها به موقعيت خود که به نام شهيد گلکار نام‌گذاری شده بود، نسبت به پياده کردن وسايل و لوازم و برپايي چادرها اقدام کرده و مقدمات لا...
Read More