کارنامه فعالیت سایت گردان ۹۸-۹۷

  گزارش کلی فعالیت وب سایت گردان حضرت علی اکبر علیه السلام (1397-1398)   به حمد الهی و عنایت و مدد شهیدان، سایت گردان حضرت علی اکبر علیه السلام در سال 1397، دوره‌ی جدید فعالیت خود را آغاز کرد. گروهی متشکل از افراد دلسوز و متعهد، عاشقانه تلاش می کنند تا هر چه بیشتر فرهنگ ایثار و شهادت را نشر دهند.     جهت تامین محتوای سایت؛ آرشیو: از آرشیوی که سالها برای جمع آوری اطلاعات آن زحمت کشیده شده، استفاده می شود. مصاحبه: همچنین مصاحبه هایی با ...
Read More