حمام عمومی؛ جایی برای شناخت افراد خالص!

خاطره ای از جانباز مجید رضاییان درباره شهید سید حسن کلانتر     یک روز جمعه، مرخصی کوتاهی به ما داده شد. با تعدادی از بچه ها تصمیم گرفتیم چند ساعتی را برویم اهواز. با توجه به آنکه چند روز بود استحمام نکرده بودیم، برنامه ریزی کردیم اول برویم حمام. حمام عمومی بود. همه جور آدم آنجا بود، از سربازها و ارتشی ها و بسیجی ها و پاسدارها تا مردم عادی. کمی برایمان سخت بود بخصوص جلوی بچه های گردان خودمان، اما چاره ای نبود.     چیزی که برایم جالب بود این بود که...
Read More