زیارت اربعین (متن و صوت)

نشانه های مؤمن: در روایتی که شیخ طوسی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده، چنین آمده است: نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: به جای آوردن 51 رکعت نماز در شبانه روز (17 رکعت نماز واجب و 34 رکعت نافله) زیارت اربعین (زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین) انگشتر عقیق را بر دستِ راست نهادن پیشانی را به هنگام سجده بر خاک گذاردن بسم الله الرّحمن الرّحیم را بلند گفتن (در نماز) (وسائل الشیعه جلد10، صفحه 373)       بیستم صفر؛ روز اربعین و به قول شیخین (شیخ م...
Read More

شهدا! وساطتمان را کنید…

یادش به خیر... پیاده روی های جبهه... مانورهای پیاده روی؛ سه شبانه روز راه می رفتیم و راه می رفتیم. فقط برای خوردن غذا و خواندن نماز، دقایقی را می نشستیم. مابقی فقط پیاده روی بود. گاهی در حین پیاده روی، ناخودآگاه پلک هایمان روی هم می افتاد و چشمانمان دیگر توان باز ماندن نداشت.   یادش به خیر...پیاده روی های عزیمت به منطقه... طبیعتا نمی شد تا خط مقدم را با ماشین رفت. همگی تجهیزات به دوش و آماده رزم، چندین کیلومتر را باید پیاده می رفتیم. گاهی پیاده روی پیش از عملیات، چندین ساعت ط...
Read More