یاد امام و شهدا

آری در ظلمت عمیق غیبت کبری قمر وجود آن پیر عشق، امام امت، شب آسمان تاریخ را شکست و در آیینه ی سیقلی فطرتهای پاک، جلوه کرد و آنان را به مصاف ظلمت کشاند. (شهید آوینی)   خوشا به حال شهدا شهدایی که خیلی هاشان در طول حیاتشان، حتی یکبار هم امام را ندیدند، اما عاشقانه لبیک گفتند به ندای رهبرشان چه شور و حال و غوغایی به پا می کرد آن عکس کوچک روی سینه شان!... چه می کرد آن عشق!...   و خوشا به حالشان که اکنون همراه با پیر و مرادشان همگی در جوار سیدالشهدا احسن الحال را...
Read More

بصیرت

خاطره برادر کاظم بصیر از عملیات کربلای 4   تاریک شب و سکوت وحشتناکی کل منطقه را فرا گرفته بود... هر کسی را که می دیدی در حال یافتن چراغ یا شمع و کبریتی بود برای روشن کردن اتاق ویرانی که در آن مستقر بود... شرایط خبر از آرامش قبل از طوفان می داد. دیگر همه فهمیده بودیم که امشب؛ شب عملیات است... شب سه شنبه بود... به اتفاق روحانی معظم گردان؛ حاج آقا قاسم پور و برادر یوسفی، دعای روحبخش توسل با شور و حالی وصف ناشدنی برگزار شد. همه اشک می ریختند و حالت تضرع به درگاه خداوند داشتند اما برخ...
Read More