خدا صابران را دوست دارد

شهید محمدباقر مجرم به روایتِ اکبر نریمانی   محمدباقر تک فرزند یک خانواده ثروتمند بود. او دانشجو بود، یک دانشجوی روشنفکر! می خواست برود جبهه، اما اجازه نمی دادند! می گفتند: تو طرفدار مجاهدین خلق هستی! اینطور نبود. او فقط دیر همه چیز را قبول می کرد. با استدلال می پذیرفت، نه از روی احساسات. حالا با یقین قلبی جذب بسیج و شهدا شده بود، اما آنهایی که متصدی امر بودند، هنوز شک داشتند!... بالاخره بعد از چند سال، به او اجازه حضور در جبهه را دادند   و حالا نوبت خدا...
Read More