فراخوان جمع‌آوری اطلاعات شهید “منصور مهدی”

رزمندگان محترم گردان حضرت علی اکبر   خانواده بزرگوار شهید منصور مهدی به دنبال جمع آوری کلیه اطلاعات و خاطرات مرتبط با شهید عزیزشان می باشند. از کلیه کسانی که شناختی، ولو کم، از شهید مهدی دارند، درخواست می گردد اطلاعات، خاطرات یا عکس های مشترک خود با ایشان را در اختیار خادمان گردان قرار دهند.   https://www.ali-akbar.ir/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7/%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c/3454/   شما می توانید متن، عکس، صوت و فی...
Read More