احرام خون

شهید علی قربانی به قلمِ جانباز مجید اسکویی   اهل ورامین بود؛ سرزمین السابقون انقلاب. رسم وفاداری و جانبازی را از اهل دیار خود آموخته بود. وقتی پای به میدان عطرآگین جهاد و شهادت گذاشت، «پاسدار وظیفه» بود و در همین لباس تا معاونت فرماندهی گروهان نصر گردان حضرت علی اکبر(ع) از لشکر 10 سیدالشهدا(ع) پیش رفت. سرعت در تصمیم گیری و شجاعتش مثال زدنی بود. او همیشه می گفت: دوست دارم در «لباس بسیجی» شهید شوم. زمان؛ گاه با کندی و گاه با سرعت گذشت و پیش از آغاز حماسه شورانگیز «کربلا...
Read More