سر بر دامان امام رضا(ع)

درباره شهید احمد صالحی   پاییز 1364، در حالی که رزمندگان آموزش های آبی-خاکی بودند، یک مسابقه دو هم توسط لشکر 10 سیدالشهدا برگزار شد که جایزه ی آن سفر به مشهد مقدس بود. احمد صالحی رزمنده گردان علی اکبر که نائب قهرمان دو کشوری بود به همرزمش محمدرضا دامرودی تذکر داد که: «مهمترین نکته برای دویدن، تقسیم درست انرژی است. اگر اوایل، تند بدوی، اواخر کار خسته می شوی و کم می آوری.» او به رفیقش گفت: «اصلا تو هر جور که من می دوم، با من بدو.» محمدرضا پاهای بلندی داشت. هم عاشق دویدن بود، هم در س...
Read More

جانباز محمدرضا دامرودی

  زندگینامه در آخرین اعزام وارد تیپ 10 سیدالشهداء شد و به گردان علی اکبر (ع) پیوست (20 مهرماه 64). قبل از آن در لشکر 27 مشغول به خدمت بود. 21 بهمن ماه در تک اول عملیات والفجر 8 (جزیره ام الرصاص) درگیر و مجروح شد. « ... اون موقع 16 سالم بود. درست یادمِ 21 بهمن 64 بود که مجروح شدم. بعدا فهمیدم به مهره هام تیر خورده که این قدر درد داشتم. بالا سر من بی سیم چی (شهید عین اللهی) و جواد (جواد رهبردهقان) هی داد می زدند: برید این دامرودی رو ببرید! من از شدت دردِ این مهره های شکسته ...
Read More