جانباز محمدمهدی عبدالرحیمی

شناسه نام: محمدمهدی نام خانوادگی: عبدالرحیمی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1344 محل تولد: یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر - گروهان الحدید (ادوات) شغل: محل سکونت: تهران - لویزان     زندگینامه   محمدمهدی عبدالرحیمی متولد سال 1344 است که در سالهای 1364 و 1365 رزمنده گروهان الحدید (ادوات)، گردان علی اکبر، لشکر 10 سیدالشهدا بوده و مفتخر به جانبازی 70% است. وی که در گروهان جانباز شهید حاج حسن کولیوند بوده است، به دلیل ا...
Read More