عملیات کربلای ۲ به روایتِ فرمانده گردان علی اکبر

  عملیات کربلای 2 به روایتِ حاج حمید تقی زاده (فرمانده گردان علی اکبر؛ لشکر 10 سیدالشهدا)     بخشی از عملیات کربلای 2 به لشکر 10 سیدالشهدا واگذار شده بود. درگیری بسیار سنگین بود و پیشرفت خوبی هم حاصل نشد. چندین گردان از لشکر، نیروی زیادی از دست دادند (البته گردان علی اکبر بینشان نبود). دو سه روز بعد، قرار شد دوباره مرحله ی دیگری عملیات کنیم. این بار تصمیم بر این شد که گردان علی اکبر هم حضور داشته باشد. منطقه خیلی حساس شده بود و باز هم عملیات انجام نشد. ...
Read More