هیئت فاطمیه گردان علی‌اکبر(ع)

خاطره حاج محمود توکلی از شهید محمد بابالو   تاریکی شب، سایه خود را بر همه جا گسترده بود. ستاره‌ها در آسمان می‌درخشیدند... بچه‌ها تازه از نماز جماعت (که اغلب در چادر دسته یک گروهان نصر برگزار می‌گردید) فارغ شده بودند. عده‌ای به سوی چادرهای خود در حرکت بودند؛ اما اکثر بچه ها هنوز در چادر دسته یک مانده بودند، چون آن شب؛ شب برگزاری هیئت فاطمیه بود؛ هیئتی که هر هفته با نیت زنده نگه داشتن خاطره شهدا و میثاق بستن با حضرت فاطمه(س) برگزار می شد. بچه‌ها این هیئت را خیلی دوست داشتند چون...
Read More

کلاهخودهای مارکدار!

شهید مسلم اسدی به روایتِ  دکتر علی‌اصغر کوثری   مسلم اسدی؛ در عملیات کربلای 8، جانشین گردان بود... امید گردان بود...   او ارادت خاصی به حضرت زهرا(س) داشت... به دنبال همین عشق، در عملیات کربلای 8 تمام کلاهخودهای بچه ها جمله «یازهرا» داشت. و حقیقتا حضرت زهرا بود که دستمان را گرفت.       من مسلمم حین عملیات کربلای 8؛ یکجا دیدم کسی پشت بیسیم دارد فارسی حرف می زند و کد میدهد! اما رضا نبود. گفتم: "مسلم، این کیه؟" مسلم فهمی...
Read More