دخترم شهیده

شهید جواد رهبر دهقان به روایتِ زینب باقرصاد (همسر شهید)     آقا جواد در جلسه خواستگاری، بیشتر از جبهه و جنگ گفت. ولی در همان جلسه، درباره بچه هم حرف زد! هرچند آن را هم ربط داد به جبهه!... گفت: اگر بچه دار شدیم و فرزندمان دختر بود، دوست دارم اسمش را بگذاریم «شهیده» شهیده 2 ساله بود که جواد آقا آسمانی شد. هرچند، او انگار از همان کودکی اش هم آسمانی بود. مادرش می‌گوید جواد از کودکی، بسیار زرنگ و باهوش بود و اهل نماز و مسجد. در کودکی نماز شب هم خوانده بود. بعد از ازدواج هم ...
Read More