یک دغدغه!

    یکی از مهمترین دغدغه های مسئولین و برگزارکنندگان مراسم گردان این است که فرزندان رزمندگان و شهدای گردان نیز وارد این حلقه شوند. تا هم از ظرفیت این عزیزان استفاده شود و هم روزی، ادامه دهنده ی این راه باشند و برای همیشه این مراسم برگزار گردد و نام و یاد شهدای گردان علی اکبر، همیشه زنده بماند.   بر همین اساس، ضمن مراسم سال 1398، اطلاعات مختصری از فرزندان عزیزان جمع آوری شد و با تعدادی از آن ها نیز تماس حاصل گردیده و دعوت به همکاری شد.   لذا از کلیه ...
Read More