دورهمی افطار – کوهساران

اعضای خانواده ی بزرگ گردان علی اکبر، همه ساله در ماه مبارک رمضان، دور هم جمع شده و تجدید دیدار می کنند. در ادامه؛ عکس های یکی از این دورهمی ها که در سال 1392 در رستوران کوهساران برگزار شد، می آید.   جمع این خانواده همیشه جمع است و دلهاشان همه گرم... یاد یارانی که آن روز بودند و امروز با جمع دوستان بهشتی اند، «جانباز شهید کولیوند» و «شهید مدافع حرم؛ حاج شعبان نصیری» به خیر...    
Read More

دورهمی افطار – باهنر

اعضای خانواده ی بزرگ گردان علی اکبر، همه ساله در ماه مبارک رمضان، دور هم جمع شده و تجدید دیدار می کنند. در ادامه؛ عکس های یکی از این دورهمی ها که در سالن باهنر برگزار شد، می آید.   جمع این خانواده همیشه جمع است و دلهاشان همه گرم...  
Read More

دورهمی افطار – ۱۳۸۸ – برکت

اعضای خانواده ی بزرگ گردان علی اکبر، رمضان سال 1388 را هم به رسم رمضان های گذشته، دور هم جمع شدند و تجدید دیدار کردند و درکنار یکدیگر، در مجتمع پذیرایی برکت، افطار کردند.   جمع این خانواده همیشه جمع است و دلهاشان همه گرم...    
Read More