یاد امام و شهدا

آری در ظلمت عمیق غیبت کبری قمر وجود آن پیر عشق، امام امت، شب آسمان تاریخ را شکست و در آیینه ی سیقلی فطرتهای پاک، جلوه کرد و آنان را به مصاف ظلمت کشاند. (شهید آوینی)   خوشا به حال شهدا شهدایی که خیلی هاشان در طول حیاتشان، حتی یکبار هم امام را ندیدند، اما عاشقانه لبیک گفتند به ندای رهبرشان چه شور و حال و غوغایی به پا می کرد آن عکس کوچک روی سینه شان!... چه می کرد آن عشق!...   و خوشا به حالشان که اکنون همراه با پیر و مرادشان همگی در جوار سیدالشهدا احسن الحال را...
Read More