فاصله‌ها…

شهید علی قربانی به روایت حاج رضا خانی (هم‌رزم و هم‌محل شهید)   من و علی قربانی بچه‌محل بودیم و فقط یک کوچه با هم فاصله داشتیم. ما مهدیه 11 می نشستیم و آنها مهدیه 13. او کشتی‌گیر مودب و محجوبی بود. با شروع جنگ و رفتن به جبهه، فاصله مان، از یک کوچه هم کمتر شد... دیگر من و علی هر دو در یک خانواده زندگی می کردیم: گردان حضرت علی اکبر(ع) او به سبب آشنایی قبلی با ادوات، برای نیروها آموزش ضمنی می گذاشت و کار با دوشکا و خمپاره 60 را یادمان می داد. هم خوش اخلاق و خوش مشرب ...
Read More