مردان واقعی

به مناسبت روز مرد   "روز مرد"  نداشتند لیکن روزها را  "مردانه"  ساختند پاس میداریم یاد مردان مردِ سرزمینمان را     مرد واقعی؛ شهید حسن یداللهی بود که با 16 سال سن، وقتی روحانی گردان از بهشت و حوریانش می گفت، حسن گفت برای ما از حوری نگو! از حسین بگو! حسین را می بینیم یا نه؟... مرد واقعی؛ شهید امرالله بابابزرگی بود که پا روی دلش گذاشته بود. دلی که می تپید برای فرزندش... مرد واقعی؛ شهید حسین ظهوریان بود که با شوخی هایش، رزمندگان را از دلتنگی خانواده دور می کرد...
Read More