مخفیانه!

خاطره سید رسول اعتصامی درباره شهید جواد رهبر دهقان   شهید جواد رهبر دهقان به لحاظ نظامی، فرد بسیار با ذکاوتی بود. همان دفعه اول که رفته بود جبهه، در آبادان، یک افسر ارتشی تمام فرمول های جنگی را به او آموزش داده بود. او هم همه چیز را در دفترچه اش نوشته بود. در اعزام دوم، که من هم همراهش بودم، در گیلانغرب، خمپاره انداز شد. تمام فرمول ها را یاد گرفته بود و به خوبی استفاده می کرد. آن زمان چون اوایل جنگ بود، نیروهای سپاه و بسیج، به لحاظ نظامی هنوز آموزش ندیده بودند و ضعیف بودند، و آق...
Read More