عدنان به روایتِ همرزمان

گفتگو با همرزمان گردان علی اکبر درباره مرحوم عدنان اوغر   سید رسول اعتصامی عدنان؛ ولایت پذیر بود. او همواره تابع ولایت بود و همین امر، باعث شده بود هیچوقت به مشکل اعتقادی برنخورد. او با آن که عراقی بود، اما تبدیل شده بود به یکی از نیروهای شاخص گردان علی اکبر. به خوبی لیاقتهایش را نشان داد و جزئی از کادر گردان شد.   عدنان؛ آرام و سربه زیر بود و بسیار باتقوا... رشادتهای او از یاد همرزمانش فراموش نمی شود...       نعیمی &n...
Read More

مخفیانه!

خاطره سید رسول اعتصامی درباره شهید جواد رهبر دهقان   شهید جواد رهبر دهقان به لحاظ نظامی، فرد بسیار با ذکاوتی بود. همان دفعه اول که رفته بود جبهه، در آبادان، یک افسر ارتشی تمام فرمول های جنگی را به او آموزش داده بود. او هم همه چیز را در دفترچه اش نوشته بود. در اعزام دوم، که من هم همراهش بودم، در گیلانغرب، خمپاره انداز شد. تمام فرمول ها را یاد گرفته بود و به خوبی استفاده می کرد. آن زمان چون اوایل جنگ بود، نیروهای سپاه و بسیج، به لحاظ نظامی هنوز آموزش ندیده بودند و ضعیف بودند، و آق...
Read More