لایق شهادت

خاطره علی شهبازی درباره شهید اصغر اسکندری   یک روز پاییزی؛ ساعت حدود ساعــت 5:5 بعدازظهر بود و وقت غروب آفتاب. مطابق معمول، هنگام غروب، رفت و آمد و عبور و مرور در جاده ها به دليل امنيت ممنوع بود. آن روز ميني كاتيوشاي ما مي خواست تغييرموضع بدهد. در طول روز تا جائي كه امكان داشت، وسائل و تجهيزات خود را انتقال داده بود، اما ماشين خراب شده و آنجا مانده بود و نبايد شب بدون نگهبان در آنجا مي ماند، لذا غروب به ما گفتند كه با ماشين برويد، مهمات و ماشين را بکسل كنيد و بياوريد. وقتی مي خ...
Read More

شرط شهید شدن!

سردار سلیمانی: برای آنکه شهید شویم، باید شهید زندگی کنیم. شرط شهید شدن؛ شهید بودن است! اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام و رفتار و اخلاق او استشمام شد، بدانید او شـــــهید خواهد شد... و تمام شهدا این مشخصه را داشتند.     سیره سردار سلیمانی نشان می‌دهد اگر از سد اخلاص عبور کنی گوش به فرمان ولی‌امر مسلمین باشی دلبسته موقعیت‌ها نشوی می‌توانی حاج قاسم سلیمانی بشوی.     آنچه در سبک زندگی یک شهید به عنوان اصلی ترین شاخص می توان مطرح کرد این...
Read More