دعایی که شهید اصغر کریمی را ناراحت کرد!

خاطره حاج حمید پارسا درباره شهید اصغر کریمی   شهید اصغر کریمی؛ بینی کشیده و بلندی داشت... او خیلی کباب کوبیده دوست داشت. هروقت می‌رفت شهر و برمی‌گشت، شروع می کرد به تعریف کردن: یک کبابی دیدم، عجب کبابی داشت! جایت خالی! دو پرس خوردم و دلی از عزا درآوردم... او می گفت و من هم فقط گوش می کردم!   یکبار وقتی اصغر داشت تعریف میکرد، گفتم: تو هم می‌روی میخوری و فقط تعریفش را برای من می آوری! دفعه بعد، اصغر وقتی از شهر آمد، دو پرس چلوکباب هم خریده بود و همراه خودش آورده بود و ...
Read More

ورزش در جبهه

خاطره محمود روشن (نویسنده) درباره شهید اصغر کریمی    درجبهه ورزش از اهمیت ویژه ای برخوردار بود چرا که رزمندگان به دلیل حضور در عملیات های سخت و سنگین و بعضا طولانی، باید از بدن هایی ورزیده، قوی و با استقامت برخوردار می بودند. به همین دلیل، انجام ورزش های عمومی و خاص (متناسب با نوع عملیات) به نوعی در برنامه روزمره آنها گنجانده می شد.     برخی از بچه‌ها آموزش‌های دفاع شخصی و کاراته و تکواندو و کونگ‌فو را دیده بودند و به سایر نیروها آموزش می‌دادند. شهید اصغر کریمی...
Read More

چگونه علی اکبری شدم

خاطره محمود روشن (نویسنده) درباره ورودش به گردان علی اکبر     در پایگاه بسیج محل، مسئول پذیرش بودم که با اصغر کریمی، که از جبهه برای مرخصی آمده و قرار بود پس از اتمام مرخصی به جبهه برگردد، آشنا شدم. اصغر بچۀ باصفایی بود. آن موقع 24 سال داشت. مجرد بود و اهل شمال؛ جایی نزدیک جمعه‌بازار فومن در استان گیلان. او دیپلم فنی داشت. قبلاً در تولیدی لباس کار می‌کرد و در خیاطی و اتوکاری مهارت داشت. به بسیج و جبهه علاقه‌مند شده و به بسیج آمده و ثبت‌نام کرده و بعد هم به جبهه رفته بود. م...
Read More

بغضی که در گلو ماند…

خاطره محمود روشن (نویسنده) درباره شهید اصغر کریمی   مرحله ی دوم عملیات کربلای 1 بود... شب شد و هنگام حرکت فرارسید. فاصلۀ ما تا منطقه‌ای که قرار بود در آن عملیات انجام بدهیم، زیاد نبود. سایر گروهان‌های گردان علی‌اکبر هم آمادۀ حرکت شده بودند. من در گروهان فتح، اصغر کریمی را دیدم که سرگرم توجیه نیروهایش است. رفتم و با او خداحافظیِ گرمی کردم. اصغر به من گفت: «اگه شهید شدی شفاعت یادت نره.» ـ من که لیاقت شهادت ندارم، ولی اگر تو رفتی من رو فراموش نکن. با هم دست دوستی دادیم و یکدیگر را...
Read More

پیامی از آن دنیا به این دنیا!

 توصیۀ شهید اصغر کریمی به روایتِ محمود روشن (نویسنده)   در روزهای پس از عملیات کربلای 1 که حال و هوای عرفانی داشتم و یاد دوستان شهیدم از ذهنم دور نمی‌شد، یک شب خوابیدم. بر عکس شب‌های قبل، خواب خوبی کردم. صبح برای نماز برخاستم و با تأنی و حوصله نماز صبح را خواندم. بعد از نماز دوباره خوابیدم.   در خواب دیدم در کنار تل خاکی ایستاده‌ام. انگار منتظر کسی بودم. خبر نداشتم منتظر چه کسی هستم و قرار است چه کسی را ملاقات کنم. بعد از انتظاری کوتاه، در عالم رؤیا دیدم از پشت آن تل ...
Read More