شهید حسن میرآخوری

شناسه نام: حسن نام خانوادگی: میرآخوری نام پدر: سلمان ولادت: 1346 محل تولد: قزوین – بوئین زهرا سن: 20 سال شهادت: 2 بهمن 1366 محل شهادت: ماؤوت عملیات: بیت المقدس2 مزار: شهریار - بی بی سکینه – قطعه 1 ردیف 1 شماره 245     تصاویر
Read More