شهید رجبعلی طارمی

  شناسه نام : رجبعلي نام خانوادگی: طارمي نام پدر: غيبعلي محل تولد: زنجان – خدابنده - سهرورد تاريخ تولد: 20 اسفند 1349 شغل: محصل - سوم راهنمايي شهادت : 12/12/65 محل شهادت  : شلمچه عمليات :  كربلاي 5 مزار : بهشت فاطمه     زندگینامه شهيد رجبعلي طارمي در بیستمین روز سال 1349 در يك خانواده متدين و مذهبي در روستاي هفت خانواده اي از توابع شهرستان زنجان ديده به جهان گشود. او اولین فرزند خانواده طارمی بود. بعد از هفت سال به د...
Read More