نوری در نیمه شب

خاطره ابوالفضل محمدی   در طول مدت حضورم در جبهه و گردان علی اکبر، با انسانهای نورانی و باصفایی دمخور بودم که همیشه خدا را از این بابت شاکرم و این را برای خود، توفیقی بزرگ می دانم. از میان آن انسانهای انتخاب شده، برخی بودند که نسبت به سایرین متمایزتر بودند و می شد نور خدا را در چهره هایشان دید. یکی از آنها؛ شهید سید حمید دهقان بود که در عملیات کربلای 1 در مهران به شهادت رسید و یکی دیگر؛ شهید مسلم اسدی که در عملیات کربلای 8 در شلمچه به دیدار خدا رفت. دیگری؛ شهید رضا مصطفی بود...
Read More

شهید محمدرضا مصطفی

شناسه نام: محمدرضا نام خانوادگی: مصطفی معروف به: رضا مصطفی (بیسیمچی) نام پدر: قربانعلی ولادت: 1347 شهادت: 23 دیماه 1365 محل شهادت: شلمچه مزار: تهران – بهشت زهرا – قطعه 12  ردیف 12  شماره 1/خ     تصاویر  
Read More