فرقِ شکافته

خاطره محمود روشن از شهید سید حمید دهقانی برگرفته از کتاب "اعزامی از شهرری"     دهم تیرماه 1365 بود و ما در منطقه عمومی مهران، حین عملیات کربلای 1، پس از اتمام پاکسازی آن منطقه، به ستون شدیم و به سمت جلو حرکت کردیم. مقداری که پیاده رفتیم به یک کانال رسیدیم. وارد کانال که شدیم با تیراندازی دشمن مواجه شدیم. تعدادی از نیروهای دشمن در سنگرهای پشت خاکریز مانده و در حال مقاومت بودند که با دیدن ما شروع کردند به تیراندازی. ما در داخل کانال به صورت خمیده راه می‌رفتیم تا از گزند تیر‌ها در امان ب...
Read More

شهید سید حمید دهقانی

شناسه نام: سید حمید نام خانوادگی: دهقانی نام پدر: سید اکبر، ولادت: 1347 سن: 18 سال تاریخ شهادت: 10 تیر 1365 عملیات: مرحله اول کربلای 1 محل شهادت: مهران یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر - گروهان فتح     خاطرات محمود روشن (همرزم شهید و نویسنده کتاب اعزامی از شهر ری): شهید سید حمید دهقانی در عملیات کربلای یک؛ مرحله اول، هنگام پاکسازی شهید شد. او نفر جلوی من در ستون بود که تیر قناسه به سرش خورد و این عزیز خوش اخلا...
Read More