شهید سید عبدالمطلب افتخاری

  شناسه نام: سید عبدالمطلب نام خانوادگی: افتخاری نام پدر: حجت الاسلام سید احمد سن: 16 سال شهادت: 1365 رجعت: 1381     خاطرات پدر شهید (سید حجت الاسلام احمد افتخاری): در یکی از مقاطع که همراه فرزندم به جبهه رفته بودم یک لحظه که به چهره فرزندم خیره شدم نوری را در پیشانی اش دیدم ودلم در آن زمان گواهی داد که او شهید خواهد شد. سید عبدالمطلب به مادرش گفته بود که: من اسیر نمی شوم، حتما شهید میشوم و مانند مادرم فاطمه زهرا (س) پ...
Read More