در آغوش آب…

شهادت سید محمود اعتصامی   نیمه شب 20 بهمن 1364 عملیات والفجر 8 که یک عملیات آبی-خاکی بود، آغاز شد... نیروها با قایق های لاوال از اروندرود می گذشتند و می رفتند به سمت جزیره ام الرصاص. دشمن آتش خود را می ریخت روی اروند. بعضی همان وسط رود، قایقشان مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسیدند. باک بنزین یکی از قایق ها منفجر و قایق دو نیم شد. سید محمود اعتصامی که در همان قایق بود، پیش از آنکه وارد جزیره شود به شهادت رسید و آب اروندرود او را با خود برد. برادر بزرگترش؛ سید رسول، قبل از آ...
Read More

عکس یادگاری

شهید سید محمود اعتصامی به روایتِ اکبر نریمانی   سید محمود؛ آخرین بچه ی خانواده اعتصامی بود؛ پسری خوب با آرامشی عجیب و غریب که در وجودش موج می زد.   در ام نوشه، چیزی به عملیات والفجر 8 نمانده بود که یک روز در ام نوشه دیدمش که می خواست با شهید جواد رهبر دهقان (فرمانده گروهانمان) عکس یادگاری بگیرد. گفتم دوربینت را بده من عکس بگیرم. گفت: نه! می خواهم تو هم باشی. یکی را صدا زد آمد از هر سه مان عکس گرفت. گذشت تا شب عملیات... با هم دیده بوسی کردیم، از هم قول ...
Read More

شهید سید محمود اعتصامی

شناسه نام: سید محمود نام خانوادگی: اعتصامی رنانی معروف به: سید محمود اعتصامی نام پدر: سید محمدعلی ولادت: 21 فروردین 1349 محل تولد: کرج شهادت: 21 بهمن 1364 محل شهادت: اروندرود – جزیره ام الرصاص عملیات: والفجر 8 یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر جاویدالاثر (مزار یادبود)     خاطره درباره شهید سید محمود اعتصامی سال 1364 وقتی که گردان علی اکبر به اردوگاه کوثر رفته بود، به تازگی گروهانی در یکی دیگر از گردان های تی...
Read More