شهید علی اصغر صدیقیان

شناسه نام: علی اصغر نام خانوادگی: صدیقیان نام پدر: حسن ولادت: 2 فروردین 1344 شهادت: 26 اردیبهشت 1367 محل شهادت: ارتفاعات شیخ محمد عملیات: بیت المقدس 6     تصاویر    
Read More