شهید محسن کیانی

  شناسه نام: محسن نام خانوادگی: کیانی نام پدر: حسن شهادت: 26 اردیبهشت 1367 محل شهادت: ارتفاعات شیخ محمد عملیات: بیت المقدس 6 یگان: لشکر 10 سیدالشهدا - گردان علی اکبر سِمَت: معاون دسته   3 برادر دیگر ایشان به نامهای بهرام، نعمت و مهدی نیز به شهادت رسیده اند.     تصاویر  
Read More