شهید مرتضی گودرزی مومنی

زندگینامه   نام: مرتضی نام خانو ادگی: گودرزی مومنی نام پدر: کریم ولادت: 1 تیر 1350 سن: 16 سال شهادت: 14 تیر 1366  /  17 تیر 1366 محل شهادت: ماووت عراق مزار: قطعه 29  ردیف 162/163  شماره 26/16       تصاویر
Read More