شهدای هنرمند!

خاطره برادر کاظم بصیر     حمید و مهدی؛ هر دو تازه وارد بودند. از قرار معلوم، هر دو از یک پایگاه اعزام شده بودند و حالا به خواست خدا آمده بودند به گردان و گروهان و دسته ی ما. از همان ابتدا صمیمیت خاصی میان‌مان شکل گرفت و من شیفته‌ی "حمید جهانبخش" و "مهدی سرپاس" شدم... حمید سرگرم خواندن روزنامه کیهان بود و هر از چندی با ما همکلام میشد... او بسیار جذاب و دلنشین بود. مهدی هم ما را شیفته ی ادب و اخلاقش کرده بود.   روی لباس هر دوی آنها، نام و نام خانوادگی شان به خ...
Read More