فرق است میان «بیا» و «برو»

  «بیا» و «برو» تفسیر این دو کلمه را از زبان شهید حاج قاسم سلیمانی بخوانیم:   «اگر بخواهیم فرق حاج احمد متوسلیان و حاج همت، فرماندهان گردان شهید را با یک فرمانده کلاسیک ارتش دنیا، علاوه بر موضوعات معنوی و رفتاری بدانیم، کلمه «بیا و برو» بود. فرمانده ما در صحنه می ایستاد جلو و می گفت: «بیا» اما فرمانده کلاسیک می ایستاد عقب و می گفت: «برو». آن که می ایستاد جلو و می گفت: «بیا» تأثیرات زیادی داشت و فداکاری های بزرگی را به بار آورده. لذا حجم شهدای فرمانده ما با هیچ جنگی قابل ...
Read More