برادرمان عدنان

رزمندگان گردان علی اکبر؛ همچون برادرانی هستند که همه خود را عضوی از یک خانواده می دانند... با شادی هم شاد می شوند و از غم و درد یکدیگر، رنج می برند...   علی اکبرهای گردان علی اکبر، حتی در این زمانه و این روزهای پر التهاب و پرمشغله هم برادران خود را فراموش نمی کنند. دیروز در سیزدهمین روز از آخرین ماه تابستان 1399، دو تن از برادران به دیدار «عدنان اوغر» همرزم عراقی الاصلشان رفتند که این روزها در بستر بیماری است و با حضور گرمشان، درد را برای دقایقی، از یاد عدنان بردند... و ام...
Read More

تسلیت

انا لله و انا الیه راجعون   بدینوسیله به اطلاع می رساند والده محترم برادر همرزم عزیز؛ حاج رضا خانی به دیار باقی شتافت. ضمن عرض تسلیت به برادر گرانقدر؛ آقای رضا خانی، به اطلاع می رساند که مراسم مرحومه به شرح زیر است:   مراسم تدفین: روز دوشنبه 15 مهرماه 1398 ساعت 14 از مقابل منزل مرحومه به آدرس: ورامین، خیابان مهدیه، انتهای مهدیه 11، به سمت امامزاده عبدالله واقع در جلیل آباد   مراسم ختم: روز پنجشنبه 18 مهر 1398 از ساعت 14 و نیم الی 16 مسجد رضویه: ایستگاه راه...
Read More