حلقه‌ی معرفتی

شهید جواد رهبر دهقان به روایتِ علی کرمی   من تنها در مقطعی کوتاه، در اردوگاه چنانه، پیش از عملیات والفجر 1، با جواد رهبر دهقان بودم. در همان مدت کوتاهی که او را دیدم، مهمترین ویژگی‌اش را اخلاص یافتم. جواد، دنیایی نبود. دیگران را هم از دنیاطلبی نهی می کرد و به قول ما رزمنده ها، هر کسی که دنیایی حرف می زد، یک آرپیجی نثارش می‌کرد.   او به همراه شهید سید مهدی یحیوی، برای  بچه های دسته و گروهش برنامه آموزش معنوی داشت. آنها حلقه‌ای داشتند که هر روز غروب در چادر جمع می شدند و جو...
Read More