عملیات بیت المقدس ۴

در احتیاط عملیات بیت‌المقدس4   صبح روز 25/11/66، نيروهاي گردان پس از طی یک دوره مرخصی نسبتاً طولانی، بار دیگر  به منطقه بازگشته و پس از ساعاتی توقف در پادگان دوکوهه، به اردوگاه قبلي گردان، واقع در روبه‌روي دوکوهه منتقل شدند. رزمندگان گردان پس از رسيدن به این محل، چادرها را بر پا كرده و در آن مستقر شدند. البته استقرار نیروها در این اردوگاه دیری نپایید و فردای آن روز، این محل را به مقصد اردوگاه جدید واقع در 1 کیلومتری شمال اردوگاه قبلی ترک کردند و بی‌درنگ در اردوگاه جدید اقدام به برپایی...
Read More