فراخوان جمع‌آوری خاطراتی از ۹ شهید گردان علی‌اکبر

رزمندگان محترم گردان حضرت علی اکبر   یکی از خادمان شهدا در نظر دارد به یاری خداوند متعال و لطف شهدای گردان علی اکبر، کتابی را در رابطه با تعدادی از شهدای گردان نگاشته و به چاپ برساند.   از کلیه کسانی که شناختی، ولو کم، از شهدای ذیل دارند، درخواست می گردد اطلاعات، خاطرات یا عکس های مشترک خود با این شهیدان را در اختیار ایشان (خانم رضوی) قرار داده و در ثواب انتشار فرهنگ و مرام و یاد شهدا شریک شوند.   شهیدان مسلم و محمدرضا اسدی شهید حسین ظهوریان شهید جلال شاکری...
Read More